Tin Tức

Tổng Hợp Ngày Tốt Xấu Trong Tháng 2 Năm 2018, Ngày Đẹp Tháng 2 Năm 2018

Để giúp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 2 năm 2018 cũng như thuận tiện trong việc so sánh các ngày trong tháng 2/2018 với nhau. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 22018 cũng như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý bạn không cần xem ngày tốt tháng 2 năm 2018 hay xem ngày đẹp tháng 2 năm 2018 bởi vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày cụ thể trong tháng 2, quý bạn vui lòng tìm đến ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn công cụ Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.

Đang xem: Tổng hợp ngày tốt xấu trong tháng 2 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 4 năm 2018

TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!

NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 2 NĂM 2018

Lịch dương

1

Tháng 2

Lịch âm

16

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Chọn tháng (Dương lịch):

Chọn tuổi:

Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2

Lịch âm

17

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

3

Tháng 2

Lịch âm

18

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

4

Tháng 2

Lịch âm

19

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

5

Tháng 2

Lịch âm

20

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

6

Tháng 2

Lịch âm

21

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

7

Tháng 2

Lịch âm

22

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

8

Tháng 2

Lịch âm

23

Tháng 12

Ngày Tốt

Ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

9

Tháng 2

Lịch âm

24

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

10

Tháng 2

Lịch âm

25

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

11

Tháng 2

Lịch âm

26

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

12

Tháng 2

Lịch âm

27

Tháng 12

Ngày Xấu

Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

13

Tháng 2

Lịch âm

28

Tháng 12

Ngày Tốt

Ngày Bính Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

14

Tháng 2

Lịch âm

29

Tháng 12

Ngày Tốt

Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

15

Tháng 2

Lịch âm

30

Tháng 12

Ngày Xấu

Xem thêm: Bài Tập Câu Tường Thuật Lớp 8 Violet, Bài Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Violet

Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

16

Tháng 2

Lịch âm

1

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

17

Tháng 2

Lịch âm

2

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

18

Tháng 2

Lịch âm

3

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

19

Tháng 2

Lịch âm

4

Tháng 1

Ngày Tốt

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

20

Tháng 2

Lịch âm

5

Tháng 1

Ngày Tốt

Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

21

Tháng 2

Lịch âm

6

Tháng 1

Ngày Tốt

Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

22

Tháng 2

Lịch âm

7

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

23

Tháng 2

Lịch âm

8

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

24

Tháng 2

Lịch âm

9

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

25

Tháng 2

Lịch âm

10

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

26

Tháng 2

Lịch âm

11

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

27

Tháng 2

Lịch âm

12

Tháng 1

Ngày Xấu

Ngày Canh Dần, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

28

Tháng 2

Lịch âm

13

Tháng 1

Ngày Tốt

Ngày Tân Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Trên đây là tổng hợp ngày tốt tháng 2 năm 2018 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 2/2018 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và chính xác nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021

Xem tử vi 2021

*

Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)

*

Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn

*

Xem tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng năm 2022

*

Tìm hiểu về Sao Thủy trong 12 cung hoàng đạo

*

Tìm hiểu về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo

*

Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguyên tố và 3 Nhóm tính chất

*

Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu và ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim

*

Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?

*

Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa phù hợp của bạn

*

Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo nam nữ thu hút nhất

*

Thiên Bình và Song Tử có phải cặp đôi tâm đầu ý hợp dành cho nhau?

Xem thêm: Tải Miễn Phí Apk Game Danh Bai Doi Thuong, Tải Về Apk Game Bai

*

Giải mã bản đồ sao cá nhân và Hướng dẫn đọc bản đồ sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page