Phiếu bầu bí thư chi bộ

Phiếu bầu cử đại hội bỏ ra bộ trên xettuyentrungcap.edu.vn là mẫu mã phiếu luôn luôn phải có trong những buổi họp đại hội chi cỗ. Mẫu phiếu dùng để đứng tên người được ứng cử hoặc từ bỏ ứng cử trong những công tác của bỏ ra cỗ nlỗi túng thiếu tlỗi bỏ ra bộ, phó túng bấn tlỗi đưa ra cỗ,..

Bạn đang xem: Phiếu bầu bí thư chi bộ


Phiếu bầu cử đại hội đưa ra bộ

1. Mẫu phiếu thai cử đại hội bỏ ra cỗ 12. Mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ số 23. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi cỗ chức danh Bí tlỗi Chi bộ 34. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi cỗ 45. Mẫu phiếu thai cử đại hội đưa ra bộ chức vụ phó bí thư6. Mẫu phiếu thai cử đại hội bỏ ra cỗ chức vụ phó túng bấn thư Chi bộ7. Mẫu phiếu thai cử tham dự Đại hộ Đảng bộ xã8. Phiếu thai cử Đại hội Đảng cỗ xã9. Bức Ảnh mẫu mã phiếu thai cử Đại hội Chi bộ

1. Mẫu phiếu thai cử đại hội chi bộ 1

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20...
PHIẾU BẦU CỬChi ủy đưa ra bộ …………………Nhiệm kỳ 20trăng tròn - 2022---------STTHọ cùng tênĐồng ýKhông đồng ý1234

2. Mẫu phiếu thai cử Đại hội Chi cỗ số 2

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … mon … năm trăng tròn...
PHIẾU BẦU CỬChi ủy chi cỗ ……………………Nhiệm kỳ 20đôi mươi - 2022---------STTHọ cùng tênĐồng ýKhông đồng ý1234

3. Mẫu phiếu thai cử đại hội đưa ra bộ chức vụ Bí thỏng Chi cỗ 3

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm đôi mươi...

PHIẾU BẦU CỬChức danh Bí thỏng đưa ra bộ ……………..Nhiệm kỳ 20trăng tròn - 2022---------STTHọ cùng tênĐồng ýKhông đồng ý12

4. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi cỗ 4

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm trăng tròn....

Xem thêm: Ngành Dầu Khí Lấy Bao Nhiêu Điểm, Điểm Chuẩn Đại Học Dầu Khí Việt Nam Năm 2020

PHIẾU BẦU CỬChức danh Bí thỏng đưa ra cỗ …………………Nhiệm kỳ 20đôi mươi - 2022---------STTHọ với tênĐồng ýKhông đồng ý12

5. Mẫu phiếu thai cử đại hội chi cỗ chức danh phó túng bấn thư

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … mon … năm 20....
PHIẾU BẦU CỬ Chức danh Phó Bí thỏng Chi bộ ……………………Nhiệm kỳ 2020 - 2022---------STTHọ cùng tênĐồng ýKhông đồng ý12

6. Mẫu phiếu thai cử đại hội bỏ ra cỗ chức vụ phó túng bấn thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm trăng tròn....
PHIẾU BẦU CỬChức danh Phó Bí thỏng Chi cỗ ……………………..Nhiệm kỳ 20đôi mươi - 2022---------STTHọ với tênĐồng ýKhông đồng ý12

7. Mẫu phiếu thai cử tham gia Đại hộ Đảng bộ xã

ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20....
PHIẾU BẦU CỬĐại biểu của chi cỗ ................ tham dự Đại hội Đảng cỗ xã---------STTHọ cùng tênĐại biểu chính thứcĐại biểu dự khuyết1234567891011

8. Phiếu bầu cử Đại hội Đảng cỗ xã

ĐẢNG BỘ ………….

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10 Tp Hcm Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2016

CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20...
PHIẾU BẦU CỬĐại biểu của bỏ ra cỗ .......... tham gia Đại hội Đảng cỗ xã---------STTHọ và tênĐại biểu thiết yếu thứcĐại biểu dự khuyết1234567891011

9. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ

Tđê mê khảo thêm Tấm hình mẫu mã phiếu thai cử Đại hội Chi bộ
*
Báo cáo thiết yếu trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu report chủ yếu trị của Chi cỗ Cách viết biên bản cuộc họp Hướng dẫn viết biên phiên bản cuộc họp Bài tuyên bố lãnh đạo đại hội bỏ ra bộ chủng loại (3 mẫu) Bài tuyên bố chỉ huy của lãnh đạo Mẫu nội quy đại hội chi bộ 20đôi mươi - 2022 Nội quy đại hội chi cỗ nhiệm kỳ 20đôi mươi - 2022

Chuyên mục: Tin Tức