Hỏi Đáp

Thị phần kết hợp là gì? Xác định thị phần và thị phần kết hợp?

Hiện nay, trong khi tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, thị trường tiếp tục được mở rộng. Vì có thị trường phát triển mạnh thì kinh tế ngày càng phát triển. Do có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nên vấn đề đặt ra ở đây là các bên sẽ cạnh tranh với nhau. Đó cũng là việc nhiều doanh nghiệp cạnh tranh nhau với các sản phẩm phong phú, đa dạng làm cho kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Vì đây là môi trường cạnh tranh nên các công ty luôn cố gắng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc xác định thị phần là rất quan trọng. Do đó, việc xác định thị phần này sẽ được thể hiện qua việc doanh nghiệp có bao nhiêu thị phần trên thị trường.

Hơn nữa, ngoài phần xác định, việc xác định thị phần kết hợp của một doanh nghiệp khi doanh nghiệp có hành vi chống cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế cũng rất quan trọng. Việc xác định đúng thị phần kết hợp sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao lợi nhuận.

Bạn đang xem: Thị phần kết hợp là gì

Luật sư Tư vấn Pháp lý Tổng đài Tư vấn Trực tuyến Miễn phí: 1900.6568

Cơ sở pháp lý: Luật Cạnh tranh 2018

1. Thị phần kết hợp là gì?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Cạnh tranh năm 2018, khái niệm thị phần kết hợp được định nghĩa là: “Thị phần hợp nhất là tổng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan đến hành vi chống cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế ”.

Ngoài khái niệm thị phần kết hợp được quy định trong luật cạnh tranh, trong từ điển luật còn có những quy định tương tự như khái niệm thị phần kết hợp được quy định trong luật này. Mức độ tập trung và tổng thị phần của thị trường liên quan được định nghĩa là thị phần kết hợp.

Từ khái niệm trên có thể thấy rằng thị phần kết hợp cũng được suy ra từ thị phần trên, sau đó tổng hợp các lĩnh vực liên quan. Do đó, có thể thấy phần hợp nhất còn bao hàm cả khái niệm thị phần, được định nghĩa ở đây là phần doanh số bán hàng thu được của một công ty trên một thị trường nhất định. Chỉ số thị phần được sử dụng để đo lường mức độ tập trung của người bán trên thị trường.

Công thức tính thị phần của một công ty như sau:

Thị phần = Tổng Doanh số Kinh doanh / Tổng Doanh số Thị trường hoặc:

XEM THÊM:  Ngân quỹ nhà nước là gì? Rủi ro trong quản lý ngân quỹ nhà nước

Thị phần = Tổng sản phẩm mà doanh nghiệp bán ra / Tổng sản phẩm mà thị trường tiêu thụ.

Xem thêm: Mã CVV/CVC là gì? Chức năng của mã CVV/CVV trên thẻ Visa, Mastercard

Ngoài ra, thị phần tương đối xoay quanh 2 công thức:

Thị phần tương đối = tổng doanh số của công ty / tổng doanh số của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. hoặc

Thị phần tương đối = tổng doanh số của công ty / tổng doanh số của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Mặt khác, trong khái niệm thị phần kết hợp, người ta cũng đề cập rằng để có được một phân khúc thị trường kết hợp, thì đó là sự kết hợp của các thì trên thị trường liên quan. Do đó, thị trường liên quan do luật cạnh tranh quy định là loại thị trường được sử dụng trong luật cạnh tranh để phân tích, đánh giá tác động và ý nghĩa của cạnh tranh đối với các hành động nhất định trong trường hợp. Thị trường liên quan bao gồm hai bộ phận: thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan.

Xác định thị trường sản phẩm phù hợp là việc xác định các sản phẩm có thể thay thế cho nhau từ quan điểm của người mua, sau đó xác định nguồn cung hiện tại hoặc các nhà cung cấp có thể nhanh chóng cung cấp các sản phẩm này cho người mua. Hai yếu tố thường được xem xét khi xác định thị trường sản phẩm liên quan là khả năng thay thế của cầu và khả năng thay thế của cung.

Khi xác định thị trường liên quan, còn được gọi là thị trường liên quan, nó được xác định theo thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Trong quá trình xác định thị trường liên quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có kiến ​​thức chuyên ngành. Thị trường liên quan cũng được định nghĩa bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan, trong đó khái niệm thị trường sản phẩm liên quan là thị trường cho hàng hóa và dịch vụ có thể thay thế cho nhau, có thể thay thế cho nhau về đặc điểm, công dụng và giá cả. Thị trường địa lý liên quan được định nghĩa là một khu vực địa lý cụ thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ có thể hoán đổi cho nhau với các khu vực địa lý lân cận trong các điều kiện cạnh tranh tương tự và khác nhau đáng kể.

XEM THÊM:  Đầu Cắt Moi Tiếng Anh Là Gì, Giải Thích Hiện Tượng Đầu Cắt Moi Trên Facebook

2. Xác định thị phần và thị phần kết hợp:

Theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam, việc xác định thị phần toàn diện và các yếu tố thị phần trên thị trường liên quan đóng vai trò quyết định đến bản chất của hành vi kinh tế của một công ty. Khi doanh nghiệp tính đến tính chất của hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khi tham gia vào một hành vi cạnh tranh. Khi hành vi cạnh tranh có tính chất xâm phạm sẽ gây thiệt hại cho thị trường và doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với chủ thể.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thị phần hoặc thị phần kết hợp của doanh nghiệp được xác định trên thị trường liên quan và được xác định theo một trong các phương pháp quy định tại Điều 10 của luật. Cuộc thi như sau:

“Điều 10. Xác định Thị phần và Thị phần Kết hợp

1. Theo đặc điểm và tính chất của thị trường liên quan, sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan:

a) Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;

Xem thêm: Lá thúi địch – Dược liệu quý đối với sức khỏe từ thiên nhiên

b) Tỷ lệ phần trăm các giao dịch mua của công ty so với các giao dịch mua của tất cả các công ty trên thị trường liên quan theo tháng, quý và năm;

c) Số lượng đơn vị hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra theo tỷ lệ phần trăm của tổng số đơn vị hàng hóa và dịch vụ được bán bởi tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;

d) Số lượng đơn vị hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp này mua theo tỷ lệ phần trăm của tổng số đơn vị hàng hóa và dịch vụ được mua bởi tất cả các doanh nghiệp trên thị trường liên quan hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

2. Thị phần kết hợp là tổng thị phần trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp có hành vi chống cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế.

3. Doanh thu để xác định thị phần quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

4. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động chưa được một năm tài chính thì doanh thu, doanh thu và số lượng đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào để xác định thị phần theo quy định tại khoản 1 Điều này được tính kể từ ngày hoạt động. Bắt đầu hoạt động cho đến khi thị phần được thiết lập.

XEM THÊM:  Vì sao mắt là thấu kính hội tụ? Cấu tạo cơ chế mắt ra sao?

5. Chính phủ sẽ trình bày chi tiết về bài báo này “.

Căn cứ vào thị phần của công ty trên thị trường liên quan, cần nghiên cứu và xem xét lại trong thời gian tới để phán đoán xem hành vi cung cấp sản phẩm ra thị trường của công ty có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không và việc cạnh tranh hiện tại có sức thuyết phục nhất định không. lực lượng. Với sự phát triển của thị trường hàng hoá, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau tinh vi với những bản chất khác nhau.

Ngoài ra, thị phần kết hợp quy định tại Quy chế này được xác định là tổng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan do pháp luật cạnh tranh quy định khi doanh nghiệp thực hiện các hành vi hạn chế, cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế trên thị trường kinh tế do pháp luật quy định. Trong quá trình xác định thị phần, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền lấy ý kiến ​​của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có kiến ​​thức chuyên ngành.

Nghị định số 35/2020 / nĐ-cp hướng dẫn luật cạnh tranh cũng quy định cụ thể việc xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp tập trung kinh tế và thị phần tổng hợp của các doanh nghiệp. Theo đó, doanh thu bán hàng, doanh số mua hàng và số lượng đơn vị hàng hóa, dịch vụ được bán ra của một nhóm doanh nghiệp trực thuộc được xác định như sau:

Một là, đối với số lượng bán hàng, mua hàng và bán hàng, số lượng mua hàng hóa hoặc dịch vụ để xác định thị phần của nhóm doanh nghiệp liên kết, theo tổng doanh thu bán hàng, số lượng mua, số lượng bán các đơn vị và cho nhóm doanh nghiệp liên kết. hàng hóa và dịch vụ đó được mua bởi tất cả các doanh nghiệp trong công ty;

Thứ hai, đối với số lượng đơn vị bán hàng, mua, bán, mua một loại hàng hóa, dịch vụ của nhóm doanh nghiệp trực thuộc, không bao gồm doanh thu bán hàng, doanh số mua, số lượng đơn vị hàng hóa đã bán và mua hàng hóa do các dịch vụ nhóm doanh nghiệp liên kết giữa các doanh nghiệp.

Tham khảo: 6 phương pháp điều trị đau họng có đờm tại nhà

Vậy là đến đây bài viết về Thị phần kết hợp là gì? Xác định thị phần và thị phần kết hợp? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button