Trường đại học duy tân đà nẵng tuyển sinh 2016

*

*
|
*

2) Xét hiệu quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, nước ngoài trừ ngành Dược sỹ và Y nhiều khoa (Bác sĩ Đa khoa).

Bạn đang xem: Trường đại học duy tân đà nẵng tuyển sinh 2016


TT

Ngành học

Mã ngành/Chuyên ổn ngành

Điểm môn xét tuyển

(Chọn 1 trong các tổ hợp)

1

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

bao gồm những chuyên ngành:

D480103

1. Toán thù, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Văn

3. Toán thù, Văn, Ngoại ngữ

4. Tân oán, Hóa, Văn

 

+ Kỹ thuật Mạng lắp thêm tính

101

 

+ Công nghệ Phần mềm

102

 

+ Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia

111

2

Ngành Hệ thống biết tin Quản lý

có chuyên ngành:

D340405

 

+ Hệ thống tin tức Quản lý

410

3

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

gồm chuyên ngành:

D580201

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Văn

3. Toán, Vnạp năng lượng, Ngoại ngữ

4. Tân oán, Hóa, Văn

 

+ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

105

4

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng tất cả các siêng ngành:

D510102

 

+ Xây dựng Cầu đường

106

 

+ Công nghệ thống trị xây dựng

206

5

Ngành Kiến trúc tất cả các chuyên ngành:

D580102

1. Toán thù, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn uống, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Vnạp năng lượng, Vẽ hình họa

4. Tân oán, Lý, Vẽ hình họa

 

+ Kiến trúc Công trình

107

 

+ Kiến trúc Nội thất

108

6

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có các chuyên ngành:

D510301

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Văn

3. Tân oán, Vnạp năng lượng, Ngoại ngữ

4. Tân oán, Hóa, Văn

 

+ Điện Tự động

110

 

+ Thiết kế Số

104

 

+ Điện tử - Viễn thông

109

7

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

có siêng ngành:

D510406

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

 

+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

301

8

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

gồm siêng ngành :

D850101

 

+ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

307

9

Ngành Quản trị Kinh doanh

bao gồm các siêng ngành:

D340101

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Vnạp năng lượng, Ngoại ngữ

4. Toán thù, Hóa, Văn

 

+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

 

+ Quản trị Kinc doanh Marketing

401

 

+ Ngoại thương thơm (QTKD Quốc tế)

411

 

+ Kinc doanh thương thơm mại

412

10

Ngành Tài chính - Ngân hành

có các chăm ngành:

D340201

 

+ Tài chính Doanh nghiệp

403

 

+ Ngân hàng

404

11

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành:

D340301

 

+ Kế tân oán Kiểm toán

405

 

+ Kế tân oán Doanh nghiệp

406

12

Ngành Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du kế hoạch và Lữ hành có các chuyên ngành:

D340103

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Ngoại Ngữ

3. Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

 

+ Quản trị Du lịch và Khách sạn

407

 

+ Quản trị Du kế hoạch và Lữ hành

408

13

Ngành Ngôn ngữ Anh bao gồm những chuyên ngành:

D220201

1. Toán thù, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

2.Văn uống, Sử, Tiếng Anh

3. Văn uống, Địa, Tiếng Anh

 

+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

701

 

+ Tiếng Anh Du lịch

702

14

Ngành Điều dưỡng bao gồm siêng ngành:

D720501

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Hóa, Sinh

3. Tân oán, Văn uống, Sinh

4. Toán thù, Vnạp năng lượng, Hóa

 

+ Điều chăm sóc Đa khoa

302

15

Ngành Dược sỹ gồm chuyên ngành:

D720401

 

+ Dược sỹ (Đại học)

303

16

Ngành Y nhiều khoa tất cả chuyên ngành:

D720101

Toán, Hóa, Sinh

 

+ Bác sĩ Đa khoa

305

17

Ngành Luật ghê tế tất cả chuyên ngành:

D380107

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Ngoại Ngữ

3. Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Vnạp năng lượng, Sử, Địa

 

+ Luật Kinc tế

609

18

Ngành Văn học tất cả siêng ngành:

D220330

1. Vnạp năng lượng, Sử, Địa

2. Toán, Văn uống, Ngoại ngữ

3. Văn uống, Sử, Ngoại ngữ

4. Văn uống, Địa, Ngoại ngữ

 

+ Văn uống - Báo chí

601

19

Ngành đất nước hình chữ S học có chăm ngành:

D220113

 

+ Vnạp năng lượng hoá Du lịch

605

20

Ngành Quan hệ Quốc tế bao gồm siêng ngành:

D310206

 

+ Quan hệ Quốc tế

608

21

Ngành Công nghệ thực phẩm có chăm ngành

D540101

 

 

+ Công nghệ thực phẩm

306

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán thù, Văn uống, Hóa

4. Toán, Vnạp năng lượng, Ngoại ngữ


Ghi chú: Thí sinch ĐK xét tuyển chọn theo MÃ NGÀNH giảng dạy với được quyền lựa chọn các chăm ngành nằm trong mã ngành xét tuyển chọn nhằm học tập.

TT

Ngành học

Mã ngành/Chuim ngành

Điểm môn xét tuyển

(Chọn 1 trong những tổ hợp)

1

Công nghệ Thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

2

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

3

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

4

Kế toán

C340301

5

Quản trị và Nghiệp vụ Marketing

C340101

6

Tài chủ yếu - Ngân hàng

C340201

7

Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

8

Quản trị Khách sạn

C340107

1. Toán thù, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

9

Điều dưỡng

C720501

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Hóa, Sinh

3. Toán thù, Vnạp năng lượng, Sinh

4. Toán, Văn uống, Hóa

10

Anh văn

C220201

1. Tân oán, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

2. Vnạp năng lượng, Sử, Tiếng Anh

3. Văn, Địa, Tiếng Anh

11

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

12

Văn uống hóa Du lịch

C220113

1. Văn, Sử, Địa

2. Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ

3. Vnạp năng lượng, Sử, Ngoại ngữ

4. Văn, Địa, Ngoại ngữ


TT

Ngành học

Mã ngành/Chuyên ổn ngành

Điểm môn xét tuyển

(Chọn 1 trong những tổ hợp)

1

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

tất cả các chăm ngành:

D480103

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Tân oán, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

 

+ An ninch Mạng laptop chuẩn CMU

101(CMU)

 

+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU

102(CMU)

2

Ngành Hệ thống biết tin Quản lý

gồm chuyên ngành:

D340405

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Văn

3. Toán thù, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán thù, Hóa, Văn

 

+ Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn chỉnh CMU

410(CMU)

3

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

tất cả chăm ngành:

D580201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Văn

3. Toán thù, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Toán thù, Hóa, Văn

 

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn chỉnh CSU

105(CSU)

4

Ngành Kiến trúc có chăm ngành:

D580102

1. Toán thù, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Tân oán, Văn uống, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ hình họa

4. Toán, Lý, Văn

 

+ Kiến trúc Công trình chuẩn chỉnh CSU

107(CSU)

5

Ngành Quản trị Kinch doanh

gồm siêng ngành:

D340101

1. Toán thù, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Văn

3. Toán thù, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

 

+ Quản trị Kinh doanh chuẩn chỉnh PSU

400(PSU)

7

Ngành Tài chính- Ngân hành

tất cả siêng ngành

D340201

 

+ Tài chính - Ngân mặt hàng chuẩn PSU

404(PSU)

8

Ngành Kế toán bao gồm siêng ngành

D340301

 

+ Kế toán thù chuẩn PSU

405(PSU)

6

Ngành Quản trị Dịch Vụ Thương Mại Du lịch cùng Lữ hành

gồm những chăm ngành:

D340103

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Tân oán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán thù, Văn uống, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

 

+ Quản trị Du lịch và Khách sạn chuẩn chỉnh PSU

407(PSU)

 

+ Quản trị Du kế hoạch & Nhà sản phẩm chuẩn PSU

409(PSU)


TT

Ngành học

Mã ngành/

Chulặng ngành

Môn thi xét tuyển

1

Công nghệ Thông tin chuẩn CMU

C480201/

C67(CMU)

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Văn

3. Toán thù, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

2

Kế toán thù chuẩn chỉnh PSU

C340301/

C66(PSU)

3

Tài bao gồm - Ngân hàng chuẩn PSU

C340201/

C70(PSU)

4

Quản trị Khách sạn chuẩn chỉnh PSU

C340107/

C68(PSU)

1. Tân oán, Lý, Hóa

2. Toán thù, Lý, Ngoại Ngữ

3. Tân oán, Văn, Ngoại ngữ

4. Vnạp năng lượng, Sử, Địa

3. Chương thơm trình link giảng dạy với những ĐH nước ngoài: Du học tập & Du học tập trên chỗ

a. Liên kết với trường Đại học tập Upper Iowa (Mỹ) tổ chức tuyển sinc Chương thơm trình Du học tập trên địa điểm với các siêng ngành: Quản trị Kinch doanh, Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin, Quản trị Tài chính.

b. Liên kết với trường Đại học Purdue, Đại học Appalachian State (bang North Carolimãng cầu, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết du học tập 2+2.

c. Liên kết với trường Đại học tập Medaille (bang Thủ đô New York, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh công tác Liên kết Du học tập MC 2+2, chăm ngành Kế Tân oán với QTKD.

d. Liên kết cùng với ngôi trường CĐ Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinc cmùi hương trình link du học LCCC 1+1+2 cùng với những chăm ngành đào tạo: Kế toán, Tài chủ yếu, Quản trị Kinch doanh, Marketing, Du Lịch, với Công nghệ Thông tin.

e. Liên kết với ngôi trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức triển khai tuyển sinch chương trình liên kết du học tập CU 3+1 cùng với những chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinc doanh, Tài Chính, Quản trị du lịch và hotel, Công nghệ tin tức.

f. Liên kết cùng với Học viện Quản lý Nanyang (Singapore) tuyển sinch Chương thơm trình link Du học tập 1+1 (hệ Cao Đẳng) cho kăn năn ngành Du định kỳ.

IV. ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Xét hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia

Điểm xét tuyển chọn = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo Quanh Vùng với đối tượng).

Trong đó:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn giờ Anh nhân thông số 2;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa nhân thông số 2;

+ Các ngành còn lại không nhân hệ số điểm các môn thi.

Xem thêm: Tuyển Sinh Học Viện Tài Chính 2016, Điểm Chuẩn Đợt 1 Học Viện Tài Chính 2016

2. Xét tác dụng học hành (học tập bạ) 2 học tập kỳ lớp 12

Điểm xét tuyển chọn = điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm TB môn 3 + điểm ưu tiên (theo khu vực với đối tượng).

Trong đó:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm Thi môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa nhân hệ số 2;

+ Các ngành còn sót lại không nhân thông số điểm những môn;

+ Điểm vừa đủ phổ biến xét tuyển 3 môn (ko kể điểm ưu tiên) đạt từ 6.0 điểm trsống lên đối với bậc Đại họcbậc Cao đẳng chỉ nên tuyệt nghiệp THPT;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm vừa đủ phổ biến xét tuyển chọn 2 môn đạt từ 6.0 điểm trnghỉ ngơi lên;

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo công dụng kỳ thi THPT quốc gia:

2. Thời gian dấn Hồ sơ Đăng cam kết Xét tuyển theo học tập bạ:

5. Thời gian thi sơ tuyển chọn công tác tiên tiến và phát triển cùng quốc tế:

VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

VII. HỌC BỔNG và CHỖ TRỌ

- 50 Suất học bổng TOÀN PHẦN & BÁN PHẦN cho lịch trình Du học tập tại địa điểm mang bởi Mỹ. Tổng cực hiếm học tập bổng ngay gần 16 TỶ đồng, áp dụng so với thí sinc gồm kết quả 3 môn thi tương xứng kăn năn thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt trường đoản cú 22 điểm trsống lên;

- 1.200 Suất học bổng cùng với tổng trị giá ngay sát 5 TỶ đồng mang đến mùa tuyển chọn sinch 2016;

- Học bổng 1 Triệu VNĐ mang lại tất cả những thí sinch bao gồm hộ khẩu trên Quảng Bình, Quảng Trị, Tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Tkhô cứng Hóa ĐK vào học một trong những siêng ngành: Thiết kế số, Điện tự động hóa, Điều dưỡng nhiều khoa, Thiết kế thứ họa/ Game/ Multimedia.

- Học bổng 20% học tập phí năm đầu tiên đến những thí sinch ĐK học tập chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

- Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học siêng ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm xét tuyển 3 môn (Toán, Hóa, Sinh) của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 27 điểm trở lên.

Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinch đăng ký vào học bất kỳ chăm ngành nào (trừ siêng ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

-Học bổng 50% học phí năm đầu tiên mang đến những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ siêng ngành nào (trừ siêng ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

- Học bổng chương trình Tiên tiến và Quốc tế

+ 15 Suất học bổng của Hãng sản phẩm cất cánh Boeing (Mỹ): trăng tròn Triệu VNĐ/Suất.

+ 10 Suất học tập bổng của Đại học Bang Pennsylvania (Penn State, Mỹ): 10 Triệu VNĐ/Suất.

Xem thêm: Đề Cương Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Năm 2015


+ 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 1/2 học phí năm đầu tiên của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinch đăng
+ 10 Suất Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa huấn luyện của Đại học Bang California, Mỹ mang đến những thí sinc đăng ký vào học chăm ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chuẩn CSU.

Chuyên mục: Tin Tức