Violet đề thi lớp 5

--- Bài bắt đầu hơn ---

Những đề thi tiếng Anh lớp 5 về cơ bản đều là những nội dung học trong chương trình của các em. Tuy nhiên, với những đề thi học sinc giỏi tiếng Anh lớp 5 thì đây là những đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao, vày vậy, các em nhất thiết phải nắm vững những kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp cùng những kiến thức tiếng Anh lớp 5 cải thiện.

Đề thi học sinc giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. Shop chúng tôi B.weather Shop chúng tôi D.warm

4. Cửa Hàng chúng tôi chúng tôi Cửa Hàng chúng tôi D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

A.on công ty chúng tôi chúng tôi D.under

2.I don’t like Maths chúng tôi is difficult.

Bạn đang xem: Violet đề thi lớp 5

A.and công ty chúng tôi công ty chúng tôi D.because

3.What’s the matter…………you?

A.in Shop chúng tôi Cửa Hàng chúng tôi D.of

4.Do you like English? Yes,I……….

A.vày Shop chúng tôi công ty chúng tôi D.don’t

5.He Shop chúng tôi school in the morning

A.gos B.going chúng tôi chúng tôi go

Hoàn thành đoạn văn sau bằng giải pháp tra cứu một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

Ba, Lan, và Hoa want lớn bởi vì some shopping. So they go lớn the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go khổng lồ the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau cùng trả lời các câu hỏi phía dưới.( 10pts)

Hi! This is my frikết thúc. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

4. When does he usually go to lớn the zoo?

5. What is his favorite subject?

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1.A 2.C 3.B 4.D 5A

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Hoàn thành đoạn văn sau bằng biện pháp search một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.

Xem thêm: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hcm Tuyển Sinh 2016 : Trường Đh Khoa Học Tự Nhiên

(10 điểm)

1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

4. are 5. cinema

Đọc đoạn văn sau cùng trả lời những câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes lớn the zoo on weekover.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Học Viện Biên Phòng Năm 2021, Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Biên Phòng

5. His favorite subject is Maths.

*

--- Bài cũ rộng ---

Quý Khách đã xem bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet bên trên trang web xettuyentrungcap.edu.vn hao.com. Hy vọng mọi biết tin nhưng Cửa Hàng chúng tôi sẽ chia sẻ là hữu ích với các bạn. Nếu văn bản tuyệt, ý nghĩa các bạn hãy share với anh em của bản thân cùng luôn theo dõi, cỗ vũ Cửa Hàng chúng tôi để update mọi công bố mới nhất. Chúc các bạn một ngày tốt lành!


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi