Hỏi Đáp

Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư

Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư

 • Hiểu các khái niệm cơ bản và thiết yếu trong quyết định đầu tư – thẩm định dự án.
 • Nắm các nguyên tắc cơ bản khi hoạch định ngân sách vốn đầu tư.
 • Xác định được đầu tư thuần cho dự án.
 • Xác định được dòng tiền của dự án. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

& gt; & gt; & gt; Đánh giá chung về sự biến động dòng tiền của doanh nghiệp

Các nguyên tắc cơ bản về lập kế hoạch dòng tiền

Phân biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận

Bạn đang xem: Vốn đầu tư thuần là gì

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí học xuất nhập khẩu

Dòng tiền (cf) = Dòng tiền vào – Dòng ra

Dòng tiền được coi là thu nhập tiền mặt ròng tại mỗi thời điểm của dự án

cash flow = dòng tiền vào – dòng tiền ra

Dòng tiền của dự án là thước đo dòng tiền trong suốt vòng đời của dự án. Nó cho biết lượng tiền mặt thực tế hiện có tại mỗi thời điểm bằng cách lấy dòng tiền thực tế vào (vào) – dòng tiền thực tế (outflow) tại thời điểm đó.

Tại sao không đánh giá dự án dựa trên lợi nhuận

 • Doanh thu để tính lợi nhuận có thể bao gồm doanh thu bán hàng có ghi có (không phải tiền mặt tại thời điểm ghi nhận). Khoa học nghề nghiệp
 • Chi phí tính toán lợi nhuận cũng bao gồm các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao.
 • Có một phần chi phí đã bỏ ra (tiền mặt) nhưng không được tính vào lợi nhuận mà chỉ được tính vào lợi nhuận (phân bổ chi phí).
 • Một số khoản phí không được thanh toán nhưng được bao gồm trong lợi nhuận (khoản phí trả trước).
 • Lợi nhuận là chủ quan vì nó phụ thuộc vào các phương pháp kế toán khác nhau (thu nhập từ tài sản, phân bổ chi phí cho kế toán thuế ). Điều tương tự cũng có thể xảy ra, nhưng với kết quả khác nhau tùy thuộc vào cách xử lý của doanh nghiệp.

Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền vì: Phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực của dự án, đảm bảo nguyên tắc đồng tiền có giá trị theo thời gian / p>

Phân loại dự án đầu tư

 • Dự án đầu tư mở rộng : Phát triển sản phẩm mới khi cơ sở sản xuất hiện có không đáp ứng được nhu cầu
 • Dự án thay thế: Thay thế thiết bị cũ, giảm chi phí sản xuất sản phẩm
 • các mặt hàng đáp ứng các yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn

Lập kế hoạch dòng tiền cho dự án mở rộng

 • Dòng doanh thu: Doanh thu thuần có xu hướng tăng nhanh Tìm hiểu nơi nhập và xuất
 • Dòng chi phí: Chi phí hoạt động tăng nhanh, thường có cơ hội tính phí, bổ sung vốn lưu động
XEM THÊM:  L/C giáp lưng là gì? Làm sao để sử dụng LC giáp lưng hợp lý

Lập kế hoạch dòng tiền cho dự án thay thế

 • Dòng Doanh thu: Doanh số bán hàng ròng có thể tăng với mức tăng ít hoặc không tăng. Kiếm tiền từ tài sản cũ
 • Dòng chi phí: Chi phí hoạt động giữ nguyên hoặc giảm, ít có khả năng phát sinh chi phí vượt mức và vốn lưu động giữ nguyên hoặc tăng nhẹ.

Nguyên tắc lập kế hoạch dòng tiền

1. Dòng tiền được đo lường theo từng bước.

Δcf = cf (do da) – cf (khong do da)

2. Dòng tiền được tính sau thuế

 • Dòng tiền phải ở cùng một đơn vị với khoản đầu tư ban đầu, vì vậy nó phải được đánh giá sau thuế.
 • Đánh giá dòng tiền sau thuế sẽ đánh giá chính xác hơn lợi ích của một kế hoạch đầu tư. Lá chắn thuế:

Lợi ích lá chắn thuế = kh x thuế suất (t)

 • cf sau thuế = ebit (1-t) + kh

3. Chi phí thiệt hại không được tính vào dòng tiền của dự án.

 • Chi phí thiệt hại, còn được gọi là chi phí chìm, là số tiền mà một công ty thực sự chi hoặc hứa sẽ chi, bất kể dự án có thể được thực hiện hay không.
 • Chúng không phản ánh hiệu suất của dự án. Học Xuất nhập khẩu tại Hà Nội

4. Giá trị của một tài sản được sử dụng trong một dự án nên được đo lường theo chi phí cơ hội của nó.

 • là dòng tiền (cao nhất) mà tài sản sẽ tạo ra nếu nó không được sử dụng trong dự án đang được xem xét.
 • Khi tính toán chi phí cơ hội dưới dạng dòng tiền dự kiến. dự án, chi phí cơ hội cao nhất phải được tính đến và phải sau thuế.
 • Hầu hết các chi phí cơ hội đều được bao gồm trong luồng chi tiêu.

5. Tất cả các tác động gián tiếp của dự án phải được xem xét khi đánh giá dòng tiền.

 • Lãi suất cho vay Khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn
 • Tác động của thuế đối với hoạt động thu hồi tài sản
 • Khấu hao
 • Vốn lưu động Chứng chỉ hành nghề kế toán là gì

Chi phí lãi vay không bao gồm lãi dòng tiền:

Quyết định đầu tư độc lập với quyết định tài trợ khi đánh giá dự án.

Tiền lãi sẽ được phản ánh trong giá vốn được sử dụng để chiết khấu dòng tiền. Nếu tính lãi trên dòng tiền thì nó được tính gấp đôi.

XEM THÊM:  Cách chọn size xe đạp phù hợp với chiều cao

Thanh lý tài sản => Phát sinh nghĩa vụ thuế: học kế toán ở đâu tốt

Xem thêm: Viêm Họng Hạt Là Gì? Nguyên Nhân, Dấu Hiệu & Cách Điều Trị

Có 4 trường hợp:

 • Bán theo giá trị sổ sách
 • Bán cao hơn giá trị sổ sách
 • Bán dưới giá trị sổ sách
 • Bán cao hơn giá gốc Học Kế Toán Trực Tuyến

– 1 tài sản đã bán = giá trị sổ sách => thuế = 0:

Số thuế phát sinh = – (giá bán – bv) x t = 0

– Bán tài sản cao hơn giá trị sổ sách nhưng thấp hơn giá gốc, do đó bạn phải trả thuế

Thuế phát sinh = – (Giá bán – bv) x t

– Bán tài sản dưới giá trị sổ sách (lỗ) được khấu trừ thuế

Thuế phát sinh = – (Giá bán – bv) x t

– Khấu hao

 • là sự phân bổ nguyên giá tài sản cố định một cách có hệ thống trong khoảng thời gian hơn một năm.
 • Giảm dòng tiền ra và tăng dòng tiền vào
 • khấu hao theo đường thẳng học ngành xuất nhập khẩu ở đâu
 • số dư giảm dần
 • Tổng số khấu hao hàng năm
 • Khấu hao theo phương pháp macrs (khấu hao tăng tốc bổ sung)

–Phương thức đường trung chuyển

Khấu hao hàng năm = Giá trị tài sản sau khi lắp đặt / Số năm khấu hao

– Phương pháp số dư giảm dần

Khấu hao hàng năm = khấu trừ giá trị còn lại của năm hiện tại × tỷ lệ khấu hao nhanh

tỷ lệ kh nhanh = tỷ lệ đường thẳng kh x hệ số kh nhanh (2 hoặc 1,5)

-phương pháp tổng số năm

 • Tổng số năm = n (n + 1) / 2 Học trực tuyến về kế toán thuế

n: đời sống kinh tế của ts

 • Lãi suất = Số năm còn lại / Tổng số năm
 • Chi phí hàng năm = Chi phí x Lợi nhuận

Phương pháp khấu hao nhanh bổ sung

Nội dung nhóm: 6 nhóm nội dung Nơi tốt nhất để học xuất nhập khẩu

 • Tỷ lệ khấu hao hàng năm cho từng loại tài sản theo phương pháp số dư giảm dần và được chuyển đổi sang phương pháp đường thẳng tại thời điểm tốt nhất
 • Không tính giá trị thu hồi

Nhóm Tài sản 3, 5, 7 và 10 Năm: Hệ số Nhanh 200%

 • Nhóm tài sản 15, 20 năm: hệ số nhanh 150%

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Tỷ lệ chi phí x Chi phí

Vốn lưu động

 • Thay đổi về Hàng tồn kho Chứng chỉ Kế toán trưởng Bộ Tài chính
 • Thay đổi về Tài khoản Phải thu
 • Thay đổi về Mệnh giá Tiền mặt

Xem thêm: Giấy dán tường tiếng anh là gì

vlc = tsnh – nợ ngắn hạn

 • Vào cuối vòng đời của dự án, tất cả các khoản đầu tư thêm vốn lưu động sẽ được thu hồi, bao gồm cả chi phí vốn lưu động ban đầu phát sinh tại thời điểm 0.
 • Vốn lưu động năm trước giảm, các khoản khác đều bằng nhau, dự án làm tăng dòng tiền ròng cho năm hiện tại.
 • Không có thuế đối với việc rút vốn lưu động.
XEM THÊM:  Chứng khoán phái sinh là gì? Cách chơi chứng khoán phái sinh cho người mới bắt đầu

Đầu tư ròng

Đầu tư ròng của dự án (i) được định nghĩa là khoản chi ra tiền ròng ban đầu của dự án

Dòng tiền hoạt động ròng: là dòng tiền dự kiến ​​trong vài năm tới. Các bài học kế toán thực tế

Đầu tư ròng = – giá trị tài sản sau khi lắp đặt – vốn lưu động ban đầu được thêm vào đầu tư + dòng tiền từ việc bán tài sản thay thế ± thuế bán tài sản cũ

Tính toán dòng tiền hàng năm

Đối với bất kỳ năm nào trong vòng đời dự án, các dòng tiền này có thể được xác định là thay đổi trong thu nhập hoạt động sau thuế – Δoeat, cộng với thay đổi trong khấu hao, Δdep, trừ đi thay đổi trong đầu tư vốn lưu động cần thiết để hỗ trợ dự án , Δnwc:

Δcf = oeat + dep – nwc

Δcf = (Δr – Δo – Δdep) (1 – t) + Δdep – Δnwc

Δcf = Δebit (1 – t) + dep – Δnwc

Tính toán dòng tiền hàng năm

Dòng tiền năm cuối dự án: Học xuất nhập khẩu tphcm

Δncf = Δebit (1 – t) + Δdep – Δnwc

+ Giá trị có thể thu hồi của tài sản (sau thuế)

Dòng tiền liên quan đến lạm phát

Lạm phát ảnh hưởng từ lãi suất thực đến lãi suất danh nghĩa.

Sự không nhất quán giữa dòng tiền và tỷ lệ chiết khấu có thể dẫn đến việc thẩm định sai các dự án đầu tư. Khóa học Xuất nhập khẩu ngắn hạn

 • Để chiết khấu dòng tiền thực tế, chúng tôi sẽ sử dụng lãi suất thực tế.
 • Để chiết khấu dòng tiền danh nghĩa, chúng tôi sẽ sử dụng lãi suất danh nghĩa.

(1 + danh nghĩa) = (1 + thực) (1 + tỷ lệ lạm phát)

Xem Thêm: Khái niệm, Chức năng và Vai trò của Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích tài chính ở trên giải thích mọi thứ bạn cần biết về lập kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư. Cảm ơn đã xem!

Nếu muốn tìm hiểu thêm về tài chính, Phân tích báo cáo tài chính h, bạn nên tham khảo một số khóa học bài bản để được các chuyên gia hướng dẫn chi tiết

Tự học kinh doanh xuất nhập khẩu

Xem thêm: Văn tự sự là gì?Đặc điểm và Cách làm bài văn tự sự

Vậy là đến đây bài viết về Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button