Hỏi Đáp

Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị

Mẫu 5 knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

Mẫu 5-knĐ được ban hành theo hướng dẫn 12-hd/btctw có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2022. là một trong những biểu mẫu trong quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng chính thức, mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành theo hướng dẫn 09-hd/btctw ngày 5/6/2017, nếu chưa sử dụng. Có sẵn cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

1. Ý kiến, nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội tổng hợp

Chi ủy (chi bộ) nơi người vào đảng sinh hoạt là tập hợp lấy ý kiến ​​về việc gia nhập các đoàn thể chính trị – xã hội của đảng, là tổng hợp ý kiến ​​bằng văn bản của cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị – xã hội. tổ chức. Trong bản tóm tắt ý kiến, trình bày rõ ưu, nhược điểm của việc chấp hành nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trình độ chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.

Số đồng chí đại diện tổ chức chính trị – xã hội và cấp ủy nơi mình tán thành, phản đối kết nạp ồ ạt.

2. Ví dụ 5-knĐ: Tổng hợp ý kiến ​​từ các nhóm chính trị xã hội

Vui lòng xem các bản tóm tắt đánh giá mẫu sau dành cho các tổ chức chính trị xã hội:

Đảng……………………….Chi bộ……………

Đảng Cộng sản Việt Nam——————

Xem Thêm : Hữu hảo là gì? Nghĩa của từ hữu hảo? – trường THPT Sóc Trăng

………………ngày…tháng…năm………

Tổng hợp nhận xét

Các tổ chức chính trị – xã hội, đảng bộ (chi bộ) nơi đảng viên sinh hoạt

Theo ý kiến ​​của đại diện tổ chức chính trị – xã hội cấp ủy và nơi cư trú đối với đảng viên………………………………………

Tên tổ chức chính trị xã hội kết nạp đảng:…………………………….……… Đồng chí. Tên chi bộ thường trú: ………… Có: Đồng chí ……………….

Ý kiến ​​tổng hợp của cấp ủy chi bộ (hoặc chi bộ không có cấp ủy chi bộ) như sau:

Ưu điểm và nhược điểm chính củag:

(Về chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trình độ chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ công chúng…)

Xem Thêm : Học Phí Đại Học Thăng Long Cập Nhật Mới Nhất

………………………………………………………………………

Xem Thêm : Học Phí Đại Học Thăng Long Cập Nhật Mới Nhất

………………………………………………………………………

Xem Thêm : Học Phí Đại Học Thăng Long Cập Nhật Mới Nhất

………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội tại nơi tổ chức sự kiện có nguyện vọng vào đảng đông đảo là…… Đồng chí. Số người không đồng ý với……….đồng chí (chiếm………%), lý do………

Các đồng chí bí thư chi bộ nơi cư trú đồng ý kết nạp đảng tập thể là……… Đồng chí, tổng số……….Hiệu ý (đạt………%).Số lượng……… … đồng chí không tán thành (chiếm…… …%) và lý do………………………………………………

t/m chi bộ bí thư (hoặc phó bí thư) (ký, ghi rõ họ tên)

Đọc thêm về điều này trong phần Thủ tục hành chính của phần Biểu mẫu.

Chung: tin vik

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button