Hỏi Đáp

Top 5 cách mở bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Mở bài tuyên ngôn độc lập

Đề bài: Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.

Cách mở đầu Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 1

Trong cuộc đấu tranh gian khổ giành độc lập, trước kẻ thù vô cùng nguy hiểm, dân tộc ta đã kiên cường chiến đấu và giành được thắng lợi lịch sử. Trong Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo và đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Cách mở đầu Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 2

Như một bài thơ xuân tình, câu hò reo của nhà vua thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng to lớn của ngày Tết Độc lập, ngày nhân dân ta đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời:

Xem Thêm : Chuối táo quạ, tá quạ là chuối gì? Mua ở đâu, giá thành và cách luộc

“Gió đang thổi, gió đang thổi, gió đang thổi trên đất nước Việt Nam

Mây bay, mây bay, mây hồng tươi.

Gió hát trên núi, gió hát trên đèo

Gió hát ngoài đồng: máu đỏ treo cao. “

Một trong những văn kiện vô cùng quan trọng quyết định sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9. Đây là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn và là một bài chính luận xuất sắc.

Cách mở đầu Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 3

Xem Thêm : Ngưỡng kháng cự trong chứng khoán là gì? Một số lưu ý khi giao dịch

Bản “Tuyên ngôn Độc lập” là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết. Tác phẩm này là văn kiện tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ​​ở nước ta và mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc biệt. Bản tuyên ngôn này ra đời trong thời điểm chính quyền cách mạng mới đứng trước nhiều thách thức và các thế lực phản động đang cấu kết với nhau hòng tước đoạt thành quả của chúng ta. Tuy nhiên, bản Tuyên ngôn ra đời có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta.

Cách mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh 4

Ngày 19-8-1945, quân và dân Hà Nội nổi dậy chống phát xít Nhật. Cuộc tổng khởi nghĩa đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng từ Chiến khu về đến Hà Nội. Tại ngôi nhà số 48 phố Side, ông soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.

Cách mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh 5

Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ của dân tộc Việt Nam. Mỗi tác phẩm của ông đều thể hiện một thái độ chính trị riêng biệt và một tình cảm yêu nước mạnh mẽ. Bản “Tuyên ngôn độc lập” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đặt quyền làm chủ đất nước vào tay nhân dân lao động và đánh đuổi phát xít Nhật ra khỏi đất nước. Bản Tuyên ngôn Độc lập là kết quả của bao công lao vĩ đại mà ông cha ta đã mất biết bao xương máu để dựng nước.

✅ Các Bài Văn Mẫu Lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button