Hỏi Đáp

Tích hợp và dạy học tích hợp – LỊCH SỬ VÀ GIÁO DỤC

1.1. Khái niệm

 • Tích hợp

integration (tiếng Anh: hội nhập) xuất phát từ tiếng Latinh và có nghĩa là thiết lập lại cái chung, cái toàn thể và sự thống nhất trên cơ sở các bộ phận riêng lẻ.

Bạn đang xem: Tích hợp là gì cho ví dụ

integration (n) / integration (v) trong tiếng Anh có nghĩa là kết hợp thành một hệ thống thống nhất, bổ sung cho nhau thành sự thống nhất, hòa nhập, hòa hợp với môi trường, (tiếng Anh và tiếng Mỹ cũng có nghĩa là hòa hợp chủng tộc, mở cho tất cả các chủng tộc).

Trong tiếng Việt, Tích phân là sự kết hợp của các từ Tích hợp và Tích hợp. Tích: (danh từ) là kết quả của phép nhân; (động từ): tích lũy từng ít thành nhiều (Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học; tr. 981) Liên từ: > strong> (danh từ): tập hợp tất cả các phần tử của tập hợp khác; (động từ): tập hợp; (tính từ): không mâu thuẫn, đáp ứng yêu cầu. Tích hợp: Lắp ráp, kết nối các thành phần của hệ thống từ góc độ tạo ra toàn bộ hệ thống.

Do đó, tích hợp có thể được hiểu là sự kết hợp, hợp nhất, tích hợp các bộ phận, yếu tố khác nhau thành một thể thống nhất.

 • Học tập tích hợp

Trong giáo dục, khái niệm toàn diện xuất hiện vào thời kỳ Khai sáng (thế kỷ 18), dùng để chỉ khái niệm giáo dục toàn diện cho con người, chống lại hiện tượng phát triển bất hòa, mất cân đối. Trong dạy học bộ môn, tích hợp được hiểu là việc kết hợp, kết hợp nội dung của một môn học thành một “bộ môn” mới như vật lý, hóa học, sinh học,… vào các môn khoa học tự nhiên; lịch sử, địa lý, xã hội học, kinh tế học vào các môn học xã hội.

Tích hợp còn có thể hiểu là tích hợp những nội dung cần thiết vào nội dung vốn có của môn học, ví dụ: lồng ghép nội dung giáo dục dân số, giáo dục môi trường… vào nội dung môn học. : Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân… Tích hợp sẵn các chủ đề truyền thống.

Xem Thêm : Switch là gì hay bộ chuyển mạch là gì? – Viễn Thông Xanh

Theo thuật ngữ sư phạm, tích hợp được hiểu là sự kết hợp hữu cơ và có hệ thống các kiến ​​thức trong hoặc giữa các bộ môn thành một nội dung thống nhất. Cũng có thể hiểu: Tích hợp là hoạt động đòi hỏi sự kết hợp, liên kết, huy động các yếu tố, nội dung tương đồng, chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực nhằm giải quyết, giải quyết rõ ràng các vấn đề, đồng thời đạt được các mục tiêu khác nhau. thời gian.

Dạy Học Tích phân Tích phân Có đ ược Đ ướng d ạy h ọc h ỗ trợ hs đ ể chơi i> i> i> phát triể n năng l ực ti êu suất năng động i > tổng th ể phù h i > kỹ năng đ ườ ng thuộc đ ều đ ườ ng vùng đ khác c ùng nhau đ ể đ ã giải quyết đ ã giải quyết đ ượ c hợp lệ Hợp lệ Câu hỏi Chủ đề Trong Học tập âm mưu và đ ơ n sống đ ế ng, cũng đ ã thực th ể hiện đ ế quá i > quá trình Nhận Hội đ ộng tri thức tri thức và tr ội rèn Th ực hành đ ạo ki ế n thủ t ươ ng phát tri ể n i> ược đ ă ng khả năng đ ă ng lực i> yêu cầu đ ược yêu cầu , đ ượ c nhất là đ ượ c khả năng bắt buộc giải pháp Giải quyết Vấn đề Vấn đề .

 • Tích hợp chương trình giáo dục phổ thông

Nhiều chuyên gia phân chia mức độ tích hợp:

+ 4 cấp độ (xavier roegies)

 • Tích hợp liên ngành
 • Tích hợp đa ngành
 • Tích hợp liên ngành
 • Tích hợp liên ngành

+ 5 cấp độ: (susan m drake, 2007, tạo ra một chương trình giảng dạy toàn diện dựa trên tiêu chuẩn):

 • Tích hợp nội bộ môn học
 • Tích hợp tích hợp
 • Tích hợp đa ngành
 • Tích hợp liên ngành
 • Tích hợp liên ngành

1.2.1 Truyền thống

Mỗi chủ đề được giảng dạy và xem xét riêng lẻ mà không có bất kỳ kết nối nào, chẳng hạn như chụp ảnh cận cảnh từng phần – một hướng, một góc nhìn, tập trung hẹp vào một chủ đề duy nhất. Ví dụ: Giáo viên áp dụng quan điểm này vào việc giảng dạy cá nhân từng môn học và các vấn đề được giải quyết dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng của bản thân môn học đó.

1.2.2. Kết hợp / kết hợp

Một cái gì đó đã được kết hợp vào một chương trình hiện có. Ở nước ta, nhiều năm qua đã lồng ghép, tích hợp các chủ đề như dân số, môi trường, an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống,… vào các môn địa lý, sinh học, đạo đức, giáo dục công dân và các môn học khác.

1.2.3. Tích hợp vào một kỷ luật (trong một kỷ luật)

Kết hợp vào chủ đề. Tích hợp nội dung môn học, các lĩnh vực môn học của cùng một môn học theo các chủ đề, chương, khóa học cụ thể. Như Hóa học: Tích hợp hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ và các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong chương hóa học. Toán: Tích hợp đại số, hình học và lượng giác tại một điểm. Trong môn Lịch sử, kết hợp kiến ​​thức lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam và lịch sử địa phương trong một lớp học. Ví dụ: Dạy về Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Việt Nam: Kiến thức về Lịch sử thế giới các thời kỳ cách mạng, trong bài Khởi nghĩa toàn quốc, gv có đề cập đến cuộc Khởi nghĩa ở địa phương.

Xem Thêm : 10 tình huống gà vào nhà dự đoán điềm may rủi cho gia chủ cần biết

Các chủ đề khác nhau, nhưng được liên kết có mục đích giữa và trong từng chủ đề thông qua các chủ đề hoặc vấn đề chung. 1.2.4. Tích hợp đa ngành

Khi sinh viên giải quyết một vấn đề, họ tiếp cận từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng một lúc. Ví dụ chủ đề về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, học sinh có thể khám phá trong lịch sử, văn học, giáo dục và âm nhạc. Từ phương pháp đa môn học này, giáo viên không cần thay đổi quá nhiều nội dung môn học, nội dung và đánh giá vẫn theo chủ đề, học sinh có thể giải quyết vấn đề thông qua sự liên thông giữa các môn học.

1.2.5. Tích hợp liên ngành

Các chủ đề được kết nối với nhau, với các chủ đề, vấn đề, ý tưởng lớn và ý tưởng lớn giữa chúng. Các khóa học liên ngành tạo ra sự liên kết rõ ràng giữa các bộ môn. Chương trình xoay quanh các chủ đề / vấn đề chung, nhưng các khái niệm hoặc kỹ năng liên ngành nhấn mạnh tính liên ngành chứ không phải là các chuyên ngành đơn lẻ.

1.2.6. Tích hợp liên ngành

Giải quyết các vấn đề từ thực tế cuộc sống có ý nghĩa đối với sinh viên, thay vì từ khoa học tương ứng, thiết lập các ngành học mới khác với các ngành học truyền thống. Những phương pháp này bắt đầu trong cuộc sống thực. Điều quan trọng nhất ở đây là nó phù hợp với sinh viên.

Sự khác biệt giữa tích hợp liên môn là nó xuất phát từ bối cảnh thực tế và sở thích của học sinh.

ví dụ: Từ bối cảnh “ô nhiễm môi trường và nhu cầu quản lý môi trường đô thị”, trường cung cấp một chương trình giảng dạy phong phú và toàn diện, sinh viên lựa chọn vấn đề môi trường và tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu và đề xuất biện pháp làm sạch môi trường.

Tóm lại, dạy học toàn diện vẫn còn là một khái niệm mới, nhưng trong thực tế, dạy học toàn diện xuất hiện tùy từng thời điểm, tuy chưa có tính hệ thống và toàn diện. Vận dụng tích hợp một cách linh hoạt theo nhu cầu thực tế và mục tiêu của chương trình giáo dục.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Tích hợp và dạy học tích hợp – LỊCH SỬ VÀ GIÁO DỤC đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button