Hỏi Đáp

Hướng dẫn và bài tập Toán lớp 4 chia một số cho một tích – Vuihoc.vn

Chia 1 tích cho 1 số

Video Chia 1 tích cho 1 số

Các bài học dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng nắm được các tính chất của phép chia số cho tích, đồng thời vận dụng các kiến ​​thức này một cách linh hoạt, thuận tiện để thực hành trong mọi tình huống.

Vì vậy, chúng ta hãy vui vẻ với Toán lớp 4 Chia số cho tích.

1. Ví dụ bài toán chia cho sản phẩm lớp 4

Ví dụ:

Ví dụ toán lớp 4 chia một tích cho một số

Sau khi tính xong giá trị của biểu thức, các em rút ra kết luận về kết quả của phép chia:

Khi một số chia cho tích hai thừa số, ta chia số đó cho một thừa số rồi chia kết quả cho thừa số kia.

2. Hai cách chia số cho tích

 • Cách 1: Đầu tiên tính kết quả của tích rồi chia cho tích.
 • Cách 2: Chia cho thừa số thứ nhất rồi đến thừa số thứ hai hoặc chia cho thừa số thứ hai rồi chia cho thừa số.
 • Bài toán lớp 4 chia một tích cho một số

  Công thức chung:

  a:(bxc) = a:b:c = a:c:b

  3. Bài tập áp dụng số chia cho tích (hướng dẫn giải + đáp án)

  3.1. Loại bài tập

  Bài 1: Tính theo 2 cách

  a) 100 : (5 × 2)

  b) 42 : (2 × 7)

  c) 450 : ( 9 x 2)

  Bài tập 2: Tính theo bảng:

  Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3) = 60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 3

  Một) 1800:30

  b) 720 : 80

  c) 250 : 50

  Bài 3: Nam, bạc, màu mỗi người mua 4 cái bút. Cả ba bạn sẽ trả cho cô bán hàng tổng cộng 60.000 đồng. Mỗi cây bút bao nhiêu tiền? (Giải theo 2 cách)

  3.2. Hướng dẫn phân công chi tiết

  Bản nhạc 1:

  một)

  • Phương pháp 1: 100 : (5 × 2) = 100 : 10 = 10
  • Cách 2: 100 : (5 x 2) = 100 : 5 : 2= 20 : 2 = 10
  • hai)

   • Phương pháp 1: 42 : (2 × 7) = 42 : 14 = 3
   • Chế độ 2: 42 : 2 : 7 = 21 : 7 = 3
   • c)

    • Cách 1: 450 : (9 x 2) = 450 : 18 = 25
    • Cách 2: 450 : 9 : 2 = 50 : 2 = 25
    • Bài 2:

     a) 1800 : 30 = 1800 : (3 x 10) = 1800 : 3 : 10 = 600 : 10 = 60

     b) 720 : 80 = 720 : (10 x 8) = 720 : 10 : 8 = 72 : 8 = 9

     c) 250 : 50 = 250 : 10 : 5 = 25 : 5 = 5

     Bài 3:

     Phương pháp 1:

     Vì mỗi bạn mua 4 cái bút giống nhau nên

     Số tiền bạn phải trả cho mỗi:

     Xem Thêm : Đồng phục học sinh lớp 6 – dongphuchopphat

     60000 : 3 = 20000 (Đồng Việt Nam)

     Chi phí mỗi bút:

     20000 : 4 = 5000 (Đồng Việt Nam)

     Đáp án: 5000 đồng

     Phương pháp 2:

     Chi phí mỗi bút:

     60000 : ( 3 x 4) = 60000 : 12 = 5000 (đồng Việt Nam)

     Đáp án: 5000 đồng

     4. Đề tự ôn tập toán lớp 4 chia hết cho một số (có đáp án)

     4.1. Một số bài tự luyện

     Bài 1: Tính theo 2 cách

     a) 600 : ( 3 x 2)

     b) 1250 : (10 x 5)

     c) 50 : ( 5 x 10)

     d) 560 : ( 8 x 2)

     bài 2: Tính theo bảng:

     Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

     1) 4800:120

     b) 25200 : 60

     c) 256000 : 80

     d) 14400 : 40

     Bài 3: Lớp 4a có 30 học sinh. Trong dự án nhỏ, mỗi học sinh sẽ quyên góp 5 kg giấy vụn. Giấy vụn được bán gây quỹ ủng hộ học sinh vùng lũ. Tổng số tiền quyên góp cho hạng mục 4a là 1 200 000 đồng. Hãy tính số tiền thu được từ 1 kg giấy vụn.

     4.2. Câu trả lời

     Bản nhạc 1:

     Một) 100

     b) 25

     c) 1

     d) 35

     Bài 2:

     Một) 40

     b) 420

     c) 3200

     d) 360 độ

     Món thứ 3:8000 VND.

     5. Giải bài tập tích từng số SGK toán lớp 4

     Bài tập 1. Đánh giá biểu thức

     Xem Thêm : [Tổng Hợp] Hình Xăm Phong Thủy Mang Lại May Mắn cả Nam và Nữ

     a) 50 : (2 × 5) b) 79 : (9 × 8) c) 28 : (7 × 2)

     Trả lời:Có thể tính như sau:

     a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5

     50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

     50 : (2 × 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

     b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

     72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 = 8 : 8 = 1

     72 : (9 × 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

     c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

     28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

     28 : (7 × 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

     Bản phát hành 2.

     Chuyển từng phép chia sau thành phép chia của một số chia cho một tích và tính (ở mẫu số)

     Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 × 3)

     = 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

     a) 80 : 40 b) 150 : 50 c) 80 : 16

     Trả lời:

     a) 80 : 40 = 80 : (10 × 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

     80 : 40 = 80 : (8 × 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

     b) 150 : 50 = 150 : (10 × 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

     c) 80 : 16 = 80 : (8 × 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

     80 : 16 = 80 (4 × 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

     Bài 3:

     Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở giống nhau hết 7200 đồng. Tính giá tiền của mỗi cuốn sách.

     Trả lời:

     Số sách bạn đã mua là:

     3 × 2 = 6 (sách)

     Giá của mỗi cuốn sách là:

     7200 : 6 = 1200 (Đồng Việt Nam)

     Đáp số: 1200 đồng.

     Để thực hành và giải vở bài tập toán lớp 4 Chia số cho tích nhanh chóng, chính xác, các em cần tự ôn tập và thực hành thêm các dạng bài tập.

     Hệ thống còn nhiều nội dung Toán lớp 4 hay khác, các em click để tham khảo, quá trình học sẽ giúp các em học tốt hơn!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button