điểm chuẩn học viện ngân hàng 2017

Dân trí

Học viện Ngân hàng chào làng điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chủ yếu quy. Theo đó, nút điểm trúng tuyển chọn tự 17,25 mang đến 23,25.


Thí sinc có thể tra cứu kết quả 2017 http://tracuu.hvnh.edu.vn

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Trụ sở chính tại Hà Nội như sau:

*

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh

*

Điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2017 Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

*

Ghi chú:

Điểm xét trúng tuyển = <(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25> + Điểm ưu tiên (khu vưc/ đối tượng) + Điểm ưu tiên xét tuyển. Điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành theo thang 30.

Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Thí sinch lưu ý: Tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các thí sinh có Điểm xét tuyển cao hơn Điểm trúng tuyển.


Chuyên mục: Tin Tức