Hỏi Đáp

Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất – Postal code các bưu cục tỉnh Hoà

Mã zip hòa bình

Tây Bắc 7240

Hợp Bình là một tỉnh thuộc Lãnh thổ Tây Bắc, Mã bưu chính chung của tỉnh Hòa Bình là 36000. Nhưng khi gửi, nhận thư, bưu kiện, gói hàng,.. thì nên ghi đúng mã bưu điện, mỗi bưu cục trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình đều gần với vị trí của người gửi/người nhận để thuận tiện cho việc nhận thư, bưu kiện, gói, và giảm tổn thất.

Xem Thêm : Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyển phát – Công ty Thành Nhất

Tương tự như Mã bưu chính Việt Nam (Vietnam postcode) mã bưu chính hòa bình là cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó: p>

  • Hai ký tự đầu là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên của quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • năm ký tự xác định đối tượng gán mã bưu chính của quốc gia
  • Mã Zip Heping: 36000 (Mã bưu chính của Bưu điện tỉnh Heping)

    Danh sách mã bưu chính tỉnh Hòa Bình mới nhất

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button