Hỏi Đáp

Bàn về một số vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch 01/2017

Trao đổi một số vấn đề về tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm theo Bộ luật Tố tụng Hình sự và Thông tư liên tịch 01/2017

Xem thêm: Phân bố dân cư là gì?

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tương đối rõ về trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đã tháo gỡ được những bất cập, vướng mắc trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm

Bạn đang xem: Nguồn tin về tội phạm là gì

Tuy nhiên, một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sau đây viết tắt là: bltths) và Thông tư liên tịch số 01/2017 (sau đây viết tắt là: tt.01) vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. trở ngại, dẫn đến việc áp dụng pháp luật và các quy định không nhất quán. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giải đáp một số vấn đề sau:

Một là, các tổ chức chấp nhận các cáo buộc và thông tin tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố :

Theo Điều 7 tt 01 khoản 1: “… Kiểm sát viên các cấp phải tổ chức nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ các đơn tố giác, tin báo tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố (kể cả tin báo về tội phạm đối với quần chúng nhân dân). …… ”. Trên thực tế, có nhiều loại hình thông tin đại chúng như báo chí, trang tin điện tử, v.v. Internet, phát thanh, truyền hình …, nhưng chưa có hướng dẫn thống nhất về phương thức thực hiện, quy trình tiếp nhận, quy trình tiếp nhận, … nên tập trung vào phương tiện thông tin đại chúng nào (ví dụ một số tờ báo chính thống, trang thông tin điện tử địa phương, đài truyền hình địa phương …). Do chưa được hướng dẫn và hiểu chưa thống nhất nên các cơ quan thông tin đại chúng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận tin báo tội phạm.

Thứ hai là trách nhiệm nhận các cáo buộc, thông tin tội phạm và tư vấn truy tố:

Điều 145, khoản 1, quy định: “Mọi yêu cầu cung cấp thông tin và truy tố liên quan đến tội phạm phải được tiếp nhận đầy đủ và giải quyết kịp thời. Điều này được hiểu là tất cả các kiến ​​nghị kiểm tra, thông tin tội phạm, khởi tố của cá nhân, cơ sở, tổ chức phải được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết, không cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào có quyền từ chối việc tiếp nhận đó ”. Quy chế nhằm tạo điều kiện khuyến khích các cá nhân, cơ sở, tổ chức lên án những vụ việc có dấu hiệu tội phạm và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cho xã hội.

Tại khoản 3 Điều 146 năm 2015 cũng quy định trách nhiệm tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an (gọi chung là Công an cấp thị xã). Quy định này xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần nhận được tin báo kịp thời, khi xảy ra tội phạm thì hiện trường thường bị thay đổi, xáo trộn có thể làm mất xác chính, bỏ lọt nạn nhân. trong tình thế nguy cấp nên cơ quan Công an cấp thị xã có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận, xác minh ban đầu là hết sức cần thiết. Theo quy định tại các Điều 34, 163 và 164 năm 2015, Công an thị trấn không phải là cơ quan thụ lý vụ án, cơ quan điều tra hoặc được giao nhiệm vụ tiến hành nhiều cuộc điều tra. Do đó, các hoạt động của cơ quan Công an cấp thị xã như tiếp nhận, thu thập chứng cứ, thu giữ vật chứng không phải là hoạt động điều tra mà là hoạt động xác minh sơ bộ. Cơ quan kiểm sát chỉ kiểm sát việc thụ lý cơ quan điều tra khi Công an cấp thị xã chuyển đơn trình báo hoặc báo cáo vụ án. Do đó, sau khi cơ quan Công an cấp thị xã tiếp nhận, xác minh sơ bộ thì trong thời gian giao cho Cơ quan điều tra thụ lý, báo cáo vụ án, cơ quan kiểm sát không được thực hiện quyền kiểm sát tư pháp. Cũng tại Khoản 3 Điều 146 năm 2015, Công an thị xã phải chuyển ngay báo cáo, thông tin cho cơ quan điều tra có thẩm quyền sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh sơ bộ, nhưng không nêu rõ thời gian chuyển bao nhiêu ngày. Thực tế cũng có một số trường hợp, sau nhiều ngày tiếp nhận, phân loại, Công an thị xã bàn giao cho cơ quan điều tra, người tiếp nhận, xác minh thì hiện trường bị xáo trộn dẫn đến quá trình điều tra. Việc điều tra sơ bộ, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn hoặc Công an cấp thị xã không nắm được thông tin nên khó xử lý tố giác, tin báo, bỏ lọt tội phạm.

XEM THÊM:  Xe kiệu thời Nguyễn - Báo Thừa Thiên Huế Online

Để thực hiện quyền này, trên thực tế, một số Viện kiểm sát cấp huyện đã ký quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra, lãnh đạo Cơ quan điều tra chỉ huy Công an cấp thị xã phối hợp với Cơ quan điều tra. Ngay từ đầu, chúng tôi sẽ giám sát việc thụ lý, phân loại người tố cáo, tố giác tội phạm và đảm bảo việc xử lý, tiếp nhận và phân loại người tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ba. Trách nhiệm của cơ quan kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm sát thông tin kết thúc vụ án:

Theo quy định tại Điều 4, khoản 1, nguồn tin tội phạm bao gồm đơn tố giác, tin báo tội phạm, đơn tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lời khai của tội phạm, lời nhận tội và thông tin tội phạm do cơ quan tố tụng có thẩm quyền trực tiếp phát hiện. – Bộ truyền động.

Vì vậy, theo phần trên, có 5 nguồn thông tin. Điều 4, Điều 144 quy định các khái niệm về đầu thú, trình báo, thông tin tội phạm, khởi tố rất rõ ràng, nhưng khái niệm “do cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin tội phạm” là gì? Cơ quan tố tụng phát hiện trực tiếp “thì bltths và tt 01 không ghi rõ. Vì vậy, khái niệm này hiện có nhiều cách hiểu khác nhau.

Theo khoản 2 Điều 160 của Điều này, quyền hạn của cơ quan Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc xử lý thông tin tội phạm được quy định: hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiến hành các hoạt động điều tra khác nhau Cơ quan giám sát hoạt động xử lý thông tin tội phạm, đình chỉ xử lý nguồn tin tội phạm, thu hồi và giải quyết nguồn tin. ”

Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin khởi tố và khiếu nại hình sự cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát đối với việc tiếp nhận và xử lý thông tin khởi tố và khiếu nại hình sự, trong các mục bltths và tt 01.

Nếu nguồn tin tội phạm là “nguồn tin tội phạm do cơ quan thụ lý vụ án có thẩm quyền trực tiếp phát hiện” thì việc rà soát, xác minh, giám sát nguồn tin phải được xử lý như thế nào, khi nào thì bắt đầu và cần lập hồ sơ gì? Khi tiến hành các hoạt động xác minh sơ bộ sơ bộ, cơ quan tố tụng có thẩm quyền phải thông báo cho Viện kiểm sát xem trong thời gian bao lâu, hình thức nào và có quyết định giao công tác tái định cư hay không. Xác định nguồn thông tin như người tố giác, tội phạm, v.v. báo cáo, khởi kiện.

Trên thực tế, 3 điều có thể xảy ra:

Thứ nhất: Nếu nguồn tin về tội phạm mà cơ quan tố tụng trực tiếp phát hiện có đủ lý do để khởi tố thì cơ quan tố tụng sẽ khởi tố theo thẩm quyền của mình. Trong trường hợp này, không cần phải chấp nhận và gán các nguồn thông tin.

Thứ hai: Thông tin tội phạm do cơ quan tố tụng trực tiếp phát hiện sẽ được phân loại rõ ràng, về hành chính, dân sự … rồi xử lý theo chức năng, quyền hạn, không cần phân chia trách nhiệm. Xử lý và xử lý thông tin.

Loại thứ ba: “thông tin tội phạm do cơ quan có thẩm quyền trực tiếp phát hiện” nhưng những dấu hiệu ban đầu chưa thể xác định ngay có phạm tội hay không, chẳng hạn như: trộm cắp dưới 2 triệu đồng; tàng trữ trái phép chất ma túy (theo Điều 1 Điều 249blhs); Đánh bạc dưới 5 triệu, v.v. Đối với những hành vi này, cơ quan có thẩm quyền khởi tố còn phải tiến hành các hoạt động như: xác minh lý lịch, nhân thân đối tượng, tìm tiền án, tiền sự có cùng loại không, đã được xóa án tích hay chưa. , trưng cầu bằng chứng chống lại nghi ngờ ma túy, ghi lời khai của những người liên quan … cho dù có lý do để truy tố hay không. Những hoạt động này, cũng như những hoạt động được quy định tại Điều 147, khoản 3, của Đạo luật, thiết lập trình tự và thủ tục xử lý các cáo trạng, thông tin tội phạm và yêu cầu truy tố.

XEM THÊM:  Phường, khu phố, ấp, xã, huyện tiếng anh là gì ? Một số cách viết địa chỉ bằng tiếng anh - CÔNG TY DỊCH THUẬT APOLLO

Tham khảo: Lịch âm 20/1, xem âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 20/1/2022 tốt hay xấu?

Vậy, việc xử lý thông tin tội phạm là “thông tin tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tố tụng trực tiếp điều tra” thì cơ quan có thẩm quyền tố tụng phải ra quyết định? Phân bổ và xử lý các nguồn thông tin như tố giác, tin báo tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố,… Việc khởi tố và thông báo cho Kiểm sát viên theo quy định tại Điều 9 Khoản 1 Thông tư liên tịch số 1 năm 2017 để Kiểm sát viên thực hiện quyền kiểm sát?

Một vấn đề khác là một số thông tin tội phạm do các cơ quan trực tiếp phát hiện, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, kinh tế, các cơ quan này vẫn tiến hành xác minh, nhưng không thụ lý, phân công nguồn tin xử lý, không phối hợp với các bộ phận liên quan. Việc phân loại hồ sơ của cơ quan kiểm sát dẫn đến việc trả hồ sơ, chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm sát là vi phạm nghiêm trọng thủ tục.

Theo Điều 160, khoản 3: “… khi xét thấy việc tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm không đầy đủ hoặc bất hợp pháp thì yêu cầu cơ quan điều tra hoặc cơ quan được chỉ định thực hiện nhiều hoạt động điều tra. các hoạt động sau:

Quyết định tiếp nhận, kiểm tra và xác minh việc xử lý thông tin tội phạm đầy đủ và hợp pháp;

Kiểm tra việc tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm, đồng thời báo cáo kết quả cho văn phòng công tố ,,, “

Theo quy định tại Điều 160 nêu trên, không loại trừ trường hợp nguồn tin là nguồn tin về tội phạm do cơ quan tố tụng có thẩm quyền trực tiếp phát hiện. Nhưng chỉ khi việc tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm được phát hiện không đầy đủ và có hành vi vi phạm pháp luật thì mới khởi kiện (Điều 160 khoản 3 điểm a đến điểm đ).

Vì vậy, trong thực tiễn hiện nay, việc xử lý nguồn tin tội phạm trực tiếp điều tra còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất và chưa đồng bộ. Phát hiện trực tiếp bởi người điều hành chương trình có thẩm quyền.

Thứ tư, c ác hoạt động xác minh, giải quyết báo cáo, thông tin tội phạm và k huyên tố khởi tố: p>

Theo Điều 147, khoản 3, các hoạt động xác minh, giải quyết người tố giác, thông tin tội phạm và khuyến nghị truy tố được cung cấp:

Khi xử lý đơn khiếu nại, thông tin tội phạm và yêu cầu khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền thực hiện các hoạt động sau:

a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn gốc của thông tin;

b) Kiểm tra hiện trường;

c) Khám nghiệm tử thi;

d) Thẩm định Solicit, yêu cầu thẩm định tài sản.

Thật vậy, quá trình xử lý một số lượng lớn các tố giác, thông tin tội phạm và yêu cầu khởi tố là cần thiết để tiến hành thực nghiệm điều tra để đưa ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Hình sự (ví dụ một số tin báo về tai nạn giao thông thì cần phải xét xử bằng cách điều tra, dựng lại hiện trường để xác định hành vi vi phạm pháp luật của các bên liên quan đến vụ tai nạn (có lỗi hay không). Trên cơ sở này xem xét có khởi tố hay không) hay lên án hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản thì cũng cần xác định danh tính (qua ảnh) .. Nhận dạng người.Cho biết người có liên quan có phải là người phạm pháp hay không thì cũng không có lý do gì để xem xét xử lý ..v.v.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 147, trong quá trình giải quyết đơn tố giác, tin báo vụ án và khởi tố, ngoài các hoạt động nêu trên, Cơ quan điều tra có thể thực hiện các hoạt động sau: điều tra, xác định. , … hay không, liên quan đến các hoạt động nêu trên Nội dung vẫn chưa được nêu cụ thể. Tại Thông tư liên tịch số 01/2017 có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 thay thế Thông tư liên tịch số 01/2013 đã không quy định điều này. Do đó, công tác xác minh, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và khởi tố còn nhiều khó khăn.

ăm, đ c i tạm đình chỉ việc xử lý người tố giác, khởi kiện :

Điều 148 khoản 1 quy định 02 trường hợp đình chỉ và hòa giải cáo trạng, buộc tội và truy tố, đó là:

XEM THÊM:  Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức liên hệ bản thân?

a) Yêu cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng không có kết quả;

Tham khảo: Tuần Lộc trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

b) Các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đã được yêu cầu cung cấp các tài liệu, vật phẩm quan trọng có tính chất quyết định cho việc khởi tố hoặc không truy tố, nhưng vô hiệu.

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, lời khai của bị cáo hoặc người bị hại có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không truy tố (ví dụ: người này tố cáo người khác). Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt công quỹ, chiếm đoạt tài sản (không có tài liệu khác, không có người làm chứng) hoặc trường hợp người bị hại tố cáo người khác dùng hung khí gây thương tích (không có người làm chứng) nhưng sau đó người bị hại vắng mặt hoặc bị can. và không được gọi làm chứng, trình báo hoặc Khi hết thời hạn xử lý thông tin tội phạm mà không xác định được có dấu hiệu tội phạm (một trong các quy định tại Điều 148 Khoản 1 Khoản 1 Mục a, b). Do đó, khi hết thời hạn báo cáo, Cơ quan điều tra có thẩm quyền không có lý do gì để đình chỉ việc báo cáo, vậy Cơ quan điều tra có thẩm quyền phải làm gì đối với việc báo cáo nêu trên? Yêu cầu các cá nhân cung cấp các tài liệu quan trọng để kết luận khởi tố hoặc không khởi tố nếu không có kết quả “, tạm đình chỉ tố giác, thông tin tội phạm, kiến ​​nghị truy tố hoặc giải quyết không khởi tố.

Sáu là, Người bị tố cáo giải trình, người bị đề nghị khởi kiện

Điều 127 (2) điểm c:

Báo giá có thể áp dụng cho:

c) Người bị tố cáo, tức là người bị tố cáo, đã được xem xét, xác minh có lý do chính đáng để tin rằng người đó đã tham gia vào hành vi phạm tội trong vụ án này và đã được triệu tập để thực hành nhưng bị vẫn vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại không khách quan “.

Theo quy định trên, cách hiểu này chỉ áp dụng cho người bị buộc tội, tức là người bị đề nghị truy tố trong vụ án đã được khởi tố. Do đó, đối với người bị tố cáo trong vụ án được giải quyết trên cơ sở cáo trạng, thông báo cáo trạng chưa truy tố, bị triệu tập nhưng cố tình không có mặt, ông có thể giải thích? Trên thực tế, người bị tố giác, người bị tố giác sẽ không có mặt để khép lại vụ án trong quá trình thụ lý tố giác, tin báo và khởi tố nên cũng sẽ gây khó khăn lớn. trường hợp.

Trước những khó khăn trên, trên cơ sở thực tiễn, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau:

Một là: Cần quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận, xác minh và lập hồ sơ sơ bộ của cơ quan Công an cấp thị xã.

Thứ hai là: Đối với thông tin tội phạm do cơ quan thực thi chương trình trực tiếp điều tra, phải chỉ định rõ ràng để tiếp nhận và giải quyết theo thông báo ngày 01/01/2017 p>

Ba là: Cung cấp các cuộc điều tra thử nghiệm bổ sung để xác định, đối chất, xác minh và giải quyết các thông tin kết án, tội phạm và các khuyến nghị truy tố.

Thứ tư: Nếu người tố giác, người bị tố cáo, người bị tố cáo không thể khai báo trong trường hợp không khai báo thì họ cần hướng dẫn xử lý cụ thể.

Năm là: Cần bổ sung làm rõ những người bị buộc tội đã bị hầu tòa nhiều lần trong quá trình buộc tội mà cố ý vắng mặt không có lý do và trình báo tội phạm và yêu cầu truy tố.

Cần phải thực hiện có hiệu quả công tác tố giác, thổi còi, kiến ​​nghị, đồng thời tăng cường công tác kiểm sát việc tố giác, thổi còi, kiến ​​nghị khởi tố, hạn chế tối đa việc không xử cho rằng liên ngành Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể và thống nhất thực hiện.

Trên đây là một số vướng mắc, khiếm khuyết trong quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm và kiểm sát việc xử lý tin báo tội phạm theo thông báo liên tịch số 1 năm 2015 và tháng 1 năm 2017. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn đồng nghiệp .

mai thi tan -p2

vksnd Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm: Phân bố dân cư là gì?

Vậy là đến đây bài viết về Bàn về một số vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch 01/2017 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button