Hỏi Đáp

Cụm từ là gì?

Cụm từ chính phụ là gì

Để đáp ứng nhu cầu tư duy và giao tiếp, các từ cần được kết hợp thành một đơn vị ngôn ngữ lớn hơn. Vì vậy, cụm từ khóa là một trong những đơn vị được hình thành bởi quá trình từ ghép này. Vậy cụm từ là gì? Nó làm gì?

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến cụm từ ?

Cụm từ là gì?

Cụm từ là đơn vị cú pháp nhỏ nhất được tạo thành từ các từ. Cụm từ là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ, trong đó có ít nhất một từ là từ chân chính (từ chân chính là từ có các nghĩa độc lập và có thể tạo thành câu).

Ví dụ: bố và mẹ; nghịch ngợm nhưng thông minh; đèn đường; …

Mỗi ngôn ngữ có những cách cấu tạo cụm từ khác nhau, việc không nắm vững các nguyên tắc cấu tạo cụm từ tiếng Việt có thể dẫn đến lỗi ngữ pháp trong cấu tạo câu.

Cũng cần phân biệt giữa cụm từ và “giới từ”. Một giới từ luôn có trong một cụm từ, một phần của cụm từ. Một cụm từ không bao giờ bắt đầu bằng một giới từ.

Ví dụ:

Giới thiệu về điều này (giới từ)

Nói về (cụm từ) này

Tìm hiểu Cụm từ là gì? Sau đó, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về các cụm từ trong phần tiếp theo về các loại cụm từ.

Loại cụm từ

Trong ngôn ngữ, có hai loại cụm từ: cụm từ tự do và cụm từ cố định. Cụm từ cố định là đơn vị từ vựng và cụm từ tự do là đơn vị ngữ pháp.

1 / Cụm từ cố định

Cụm từ cố định là một đơn vị được cấu tạo bởi nhiều từ, tồn tại như một đơn vị tồn tại giống như một từ và có cùng thành phần cấu trúc và ngữ nghĩa như một từ.

Mặc dù nghiên cứu về các cụm từ cố định trong tiếng Việt chưa thật kỹ lưỡng và toàn diện, nhiều kết quả đã được công bố trên một số khóa học đại học và tạp chí chuyên nghiệp.

Các cụm từ cố định tiếng Việt có thể được phân loại như sau:

Một. Thành ngữ

Thành ngữ là một cụm từ cố định có cấu trúc và ý nghĩa hoàn chỉnh. Ý nghĩa của chúng là nghĩa bóng và / hoặc gợi liên tưởng.

Ví dụ: tam tòa ba sào, chó cắn rách áo, nhà gạch cây mít, bán bò mua ễnh ương, ngoác mồm ăn xôi, ông nội làm mất đồ của người khác, bà cho người khác, .. .

b. Ngôn ngữ cố định

c. Thành ngữ

Thành ngữ là những cụm từ được sử dụng lặp đi lặp lại trong các kiểu nói khác nhau. Chức năng của chúng là đẩy, cản trở, nhấn mạnh hoặc kết nối trong diễn ngôn.

<3

d. Các từ cố định của mã nhận dạng

Xem Thêm : Quốc tế hay thế giới?

Các thuật ngữ cố định được xác định là các cụm từ cố định, nhưng được xây dựng theo cách tương tự để tạo ra các hợp chất mà mọi người thường gọi là các hợp chất thứ cấp.

Ví dụ như: lông mày lá liễu, mày sâu róm, mắt răm, trăng mật, gái rượu, giọng khàn, tóc rễ tre, mắt ốc, má lúm, mũi dọc dừa …

2 / Cụm từ miễn phí

Một cụm từ tự do là một đơn vị ngữ pháp. Do đó, khi so sánh một cụm từ với tư cách là một đơn vị cú pháp, người ta chỉ quan tâm đến các cụm từ tự do. Nói cách khác, trong ngữ pháp, thuật ngữ “cụm từ” là một từ đồng nghĩa với “cụm từ tự do”.

Cụm từ miễn phí bao gồm các loại sau: Cụm từ vị ngữ-Chủ ngữ, Cụm từ tương đương và Cụm từ chính phụ.

Một. Cụm động từ chủ đề (c-v)

cluster c – v là một cụm có 2 thành phần chính, trong đó có 1 thành phần làm tiền tố và vị ngữ kế vị. Điểm khác biệt giữa cụm từ và câu c-v là không có chức năng thông báo và không có hành động nói.

Ví dụ: Cách mạng tháng Tám / Thành công

c v

tinh thần / rất nhiệt tình

c v

b. Cụm từ tương đương

Cụm từ bằng nhau là những cụm từ có hai thành phần trở lên, mỗi phần tử có ít nhất một từ, được nối với nhau bằng quan hệ đẳng lập.

Ví dụ 1: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác.

Cụm từ tương đương: “live / Fighting / work / and / study” bao gồm 4 yếu tố, tất cả là động từ.

Ví dụ 2: Ở đây cũng giống như ở bất kỳ đâu

Cụm từ tương đương: “ở đây và ở bất cứ đâu” có hai thành phần và dùng để chỉ nơi tạo ra

c. Mệnh đề chính phụ

Cụm từ chính phụ là một cụm từ bao gồm một thành phần chính và một hoặc nhiều thành phần phụ trước và sau thành phần chính. Cụm từ dưới chuẩn bao gồm: Cụm danh từ, Cụm động từ và Cụm tính từ.

d. Cụm danh từ

Một cụm danh từ là một tổ hợp từ bao gồm một danh từ và một số từ phụ của nó. Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và phức tạp hơn so với danh từ đơn lẻ, nhưng có chức năng giống như danh từ trong câu.

Ví dụ, lá rơi đầy sân.

Các cụm danh từ gồm ba phần, được kết hợp đều đặn theo thứ tự sau:

Phía trước + danh từ trung tâm + phía sau

Các phụ tố ở phần trước bổ sung về mặt định lượng cho danh từ.

Xem Thêm : 5 cách lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel cực kỳ đơn giản – FPT Shop

Các tính từ trong phần tiếp theo nêu đặc điểm của sự vật được danh từ chỉ hoặc xác định vị trí của sự vật đó trong không gian hoặc thời gian.

Ví dụ: A / cat / is nằm trên cỏ.

Số lượng từ / trung tâm / theo dõi

e. Cụm động từ

Cụm động từ (còn gọi là động từ) là một tổ hợp từ bao gồm một động từ và một số từ phụ thuộc. Thành phần trung tâm là động từ, thành phần phụ có chức năng bổ sung các ý nghĩa như phương thức, mức độ, thời gian, địa điểm cho động từ trung tâm.

Giống như các cụm danh từ, cụm động từ bao gồm ba phần, được tổ chức ổn định với nhau theo thứ tự sau:

Động từ trước + trung tâm + động từ sau

Ví dụ: Học trực tuyến

Các phụ tố ở phần trước bổ sung cho các động từ có nghĩa chỉ quan hệ thời gian, tương tục tương tự …

Các hậu tố bổ sung cho động từ trong các phần sau, nêu chi tiết ai, ở đâu, ở đâu, khi nào, tại sao, tại sao …

Ví dụ: Câu trả lời không tìm thấy / tìm thấy / ngay lập tức.

Trước / Giữa / Sau

g. Cụm từ tính từ

Cụm tính từ là một tổ hợp từ bao gồm một tính từ và một số từ phụ. Cụm tính từ hoàn thiện hơn về nghĩa và phức tạp hơn về cấu trúc so với tính từ đơn lẻ, nhưng có chức năng giống như tính từ trong câu.

Ví dụ: Cốm mới ngon.

Mô hình cho các cụm tính từ bao gồm:

Thanh đầu tiên + tính từ trung tâm + thanh cuối cùng

Các phụ tố trong phần trước thể hiện mối quan hệ thời gian, tính liên tục của sự giống nhau, mức độ đặc trưng, ​​tính chất …

Các phụ tố sau biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ….

Ví dụ:

Giọng / Thánh / Như chim sơn ca

Trước / Giữa / Sau

Ở trên giống với Cụm từ là gì? nội dung liên quan, tôi hy vọng thông tin này hữu ích và giúp trả lời câu hỏi của bạn.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button