Hỏi Đáp

TOP 17 Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sử (Có đáp án)

Làm đề thi thử thpt quốc gia 2022 môn sử

Đề thi thử vào THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử gồm 17 đề thi thử của các trường trên cả nước có đáp án chi tiết. Đây là tài liệu vô cùng bổ ích và cần thiết cho các bạn học sinh lớp 12.

Đề thi tuyển sinh THPT quốc gia năm 2022 Soạn chi tiết, các dạng câu hỏi chính, bám sát đề thi vào THPT quốc gia môn Lịch sử Sách minh họa của Bộ Giáo dục. Mỗi đề ôn tập gồm 40 câu hỏi và câu hỏi trắc nghiệm, không kể câu hỏi nâng cao, phù hợp với học sinh có học lực trung bình đến khá. Đây là 17Kỳ thi quốc gia năm 2022, hãy đọc tiếp.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử- Đề 1

Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2022 trong lịch sử

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Trường Thpt……

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2022

Bài thi: Khoa học xã hội

Bài thi thành phần:Lịch sử

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Chủ đề số 001

câu 1:Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới được hình thành từ những năm 1970 là

A. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô

Mỹ, Anh, Pháp.

Hoa Kỳ, Liên Xô, Nhật Bản.

Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật Bản.

Phần 2:Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng công nghệ ngày nay là

A. Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Công nghệ trở thành động lực trực tiếp của năng suất.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Công nghệ đi trước khoa học.

Phần 3: Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quốc gia nào sau đây đã thực hiện chiến lược “cam kết và mở rộng”?

A. Pháp.

Tốt.

Liên Xô.

Nhật Bản.

Phần 4: Các sự kiện khởi xướng chính sách chống Liên Xô và châm ngòi cho “Chiến tranh Lạnh” là

A. “Học thuyết Truman” (1947)

Chiến lược “cam kết và mở rộng”.

“Dự án Massan” (1947)

NATO (1949)

Đoạn 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội nào có thể đứng lên giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. nông dân.

Giai cấp tư sản.

công nhân.

Chủ nhà.

Mục 6: Trường học các cấp ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, nội dung và phương pháp giáo dục theo

A. Tinh thần dân tộc, dân chủ.

Định hướng đơn giản, sắp xếp hợp lý.

Hướng dẫn hiệu quả, dễ học.

Tinh thần dân chủ nhân dân.

Mục VII: Năm 1949, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì về khoa học và công nghệ?

A. Khởi động một tàu vũ trụ không người lái.

Vệ tinh nhân tạo đã được phóng thành công.

Bom nguyên tử được chế tạo thành công.

Đi đầu trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Đoạn 8: Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là p>

A. thực dân Pháp.

Phát xít Nhật.

Thực dân Pháp và tay sai.

Thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Đoạn 9:Một trong ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929 là

A. Đảng cộng sản Annan.

Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tân Việt Nam Cách Mạng Đảng.

Đoạn 10:Mục tiêu trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đòi

A. Độc lập và tự do.

Độc lập dân tộc.

Đất của người canh tác.

Tự do, dân sinh, dân chủ.

Đoạn 11:Năm 1919, ở Pháp, nước

A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Tham dự Đại hội lần thứ V của Tổ chức Cộng sản Quốc tế.

Truyền đạt yêu cầu của nhân dân Annan tới Hội nghị Versailles.

Đoạn 12: Một cuộc họp của Tổ chức Cộng sản Thống nhất tại Việt Nam vào đầu năm 1930 đã quyết định thành lập một tổ chức có tên là

A. Đảng Lao động Việt Nam.

Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 13: Theo quyết định của cuộc họp ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Trung Quốc.

Anh trai

Tốt.

Liên Xô.

Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào sau đây phản đối chế độ phân biệt chủng tộc?

A. Indonesia.

Nam Phi

Lào.

Cuba.

Câu 15: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, kẻ thù nào không xuất hiện ở Việt Nam?

A. Phát xít Nhật.

Đế quốc Mỹ.

Quốc Dân Đảng.

Sự đô hộ của Anh.

Câu 16: Nhật báo Tuổi trẻ là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào sau đây?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hội liên hiệp nhân dân thuộc địa.

Đảng cộng sản Annan.

Đoạn 17:Tỉnh giành chính quyền cuối cùng trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là

A. phú thọ và hà tiên.

Ha Xian và Zhou Du.

hà tiên, đồng nai thương.

Nghệ An và Hà Tĩnh.

Điều 18: Để đập tan âm mưu hải quân, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chủ trương phát động chiến dịch

A. Tây Bắc.

Đi Lào.

Điện Biên Phủ.

Tây Nguyên.

Đoạn 19: Năm 1945, nước Đông Nam Á nào sau đây tuyên bố độc lập?

A. Cuba.

Ấn Độ.

Ai Cập.

Nam Dương.

20: Để giải quyết căn bản nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, giải pháp đầu tiên

A. Chuẩn bị một nồi cơm để thỏa mãn cơn đói của bạn.

Gửi thực phẩm và quần áo.

Tổ chức Ngày Đồng Tâm.

Tăng gia sản xuất.

Câu 21: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam 1885-1896?

A. Tạo khó khăn cho pháp luật trong quá trình bình định nước ta.

Buộc thực dân Pháp nhượng bộ phong trào đấu tranh của quần chúng.

Để lại bài học đắt giá cho phong trào yêu nước sau này.

Nó thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí quyết thắng của nhân dân ta.

Đoạn 22: Học thuyết Tomitoda của Nhật Bản (1977) chủ trương tăng cường quan hệ với các nước

A. Đông Nam Á

Tây Âu

Châu Á

Mỹ Latinh.

Đ 23:Trong bước 1 của kế hoạch hải quân, thực dân Pháp lập kế hoạch tiến công chiến lược tại

A. Khu vực Nam Trung Bộ.

Trung và Nam Đông Dương.

Miền Bắc và miền Bắc Đông Dương.

Bắc Bộ và Trung du.

Đ 24: Tháng 6 năm 1950, Đảng và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch bảo vệ biên giới

A. Kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.

Rải rác lực lượng thực dân Pháp ở phía Bắc.

Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Đập tan cuộc tổng tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Câu 25: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ gì?

A. Hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc.

Chống Khmer Đỏ.

Sơ bộ thành lập chế độ mới.

Khởi xướng cải cách ruộng đất trên toàn quốc.

Điều 26: Trong thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đánh thuế nặng hàng ngoại vì muốn

A. Độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

Xem Thêm : Ấn đường là gì? Ý nghĩa của ấn đường trong nhân tướng học

Tạo sự cạnh tranh cho hàng hoá nhập vào Đông Dương.

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại Trung Quốc – Nam Phi.

Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài.

Câu 27: Đường lối cứu nước của Phàn Châu Trịnh đầu thế kỉ XX không có nội dung gì?

A. Nó dựa vào phương thức lật đổ ngai vàng, dựa vào chế độ phong kiến ​​lạc hậu.

Đánh tan quân xâm lược Pháp, thành lập nhà nước cộng hoà.

Đẩy mạnh cải cách, đổi mới để nâng cao trình độ dân trí.

Làm sống lại các tập quán, hiệp hội doanh nghiệp, phát triển kinh tế.

Tiết 28: Phong trào đấu tranh trong văn – Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào 1930-1931 vì

A. Đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Cách mạng Tháng Tám.

Thành lập hiệp hội công nhân và nông dân.

Thành lập chính quyền Xô Viết.

Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng.

Câu 29: Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc có ảnh hưởng nào sau đây đối với lịch sử Việt Nam những năm 1920?

A. Chấm dứt khuynh hướng cứu nước bằng con đường cách mạng tư sản.

Kết thúc cuộc cao trào cứu nước đầu thế kỷ XX.

Đặt cơ sở cho phong trào cả nước theo hướng cách mạng vô sản.

Đánh dấu lịch sử Việt Nam chọn con đường cách mạng vô sản.

Câu 30: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), sự kiện nào sau đây đã tác động trực tiếp đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

A. Nhật đầu hàng Đồng Minh.

Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan.

Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

Phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương.

Câu 31: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào biên giới thu đông 1950 của nhân dân Việt Nam?

A. Mở đường giao lưu với các nước xã hội chủ nghĩa.

Tạo điều kiện để cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Cuộc kháng chiến mở ra một bước phát triển mới.

Câu 32: Tính chất dân chủ của Xô viết Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) được thể hiện qua hoạt động nào sau đây?

A. Xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân.

Việc thủ tiêu sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Thực hiện chính sách bảo vệ quyền chính trị của nhân dân.

Tiêu diệt các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên chính quyền.

Đ 33: Khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam cuối những năm 1920 vì

A. Yêu cầu gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

Đã giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân.

Thu hút giai cấp tư sản tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phong trào công nhân và nông dân phát triển một cách có ý thức.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây đúng về cuộc Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam (1945-1954)?

A. Tấn công kẻ thù mọi lúc mọi nơi, kết hợp trước sau.

Đấu tranh chính trị có vai trò quyết định từ đầu đến cuối cuộc chiến.

Phương châm của Phong trào kháng chiến là Thần tốc, Bất ngờ, Quyết thắng.

Trên chiến trường Kháng Nhật, ranh giới giữa địch và ta rất rõ ràng.

Đoạn 35:Những điểm giống nhau giữa phong trào 1930-1931 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 – giữa tháng 8 năm 1945) là

A. Đề ra mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.

Tạo điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa.

Để lại bài học xây dựng khối liên minh công nông.

Hợp tác với các đồng minh của bạn để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 36: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây đã tác động đến sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.

Chủ nghĩa phát xít đã hình thành.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.

Tiết 37: Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xác lập và truyền bá trong những năm 1920

A. Chuẩn bị cho việc tổ chức trực tiếp sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trở thành đường lối đúng đắn của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Phải vượt qua cuộc khủng hoảng sâu sắc của cách mạng Việt Nam một lần và mãi mãi.

Góp phần tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng vô sản Việt Nam.

Tiết 38: Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta trong những năm 1930-1945

A. Đấu tranh đánh đổ chế độ phong kiến, thực hiện ruộng đất cho người cày có ruộng là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do của dân tộc là nhiệm vụ duy nhất của cách mạng Việt Nam.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ, đưa nhiệm vụ dân chủ lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Câu 39: Phong trào dân chủ Việt Nam 1936-1939 là phong trào cách mạng vì những nguyên nhân nào sau đây?

A. Các Hội cứu quốc bước đầu được thành lập ở một số nơi.

Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật vào Đông Dương.

Đó là một bước thắng lợi tiến tới giải phóng dân tộc hoàn toàn.

Đấu tranh chính trị kết hợp chặt chẽ với đấu tranh vũ trang.

Câu 40: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946) đã tham gia đấu tranh ngoại giao cho Cách mạng Việt Nam với vai trò nào sau đây?

A. Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

Giúp Việt Nam thoát khỏi thế cô lập, bao vây.

Âm mưu lật đổ chính quyền của các cường quốc bị chặn đứng.

Ủng hộ chiến thắng trên mặt trận quân sự.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia Sử thi THPT Quốc gia năm 2022

Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Lịch sử – Câu 2

Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2022 trong lịch sử

Đoạn 1:Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam họp quyết định thành lập tổ

A. Đảng Lao động Việt Nam.

Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoạn 2: Một trong ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929 là

A. Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Đảng cộng sản Annan.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tân Việt Nam Cách Mạng Đảng.

Đoạn 3: Năm 1945, nước Đông Nam Á nào sau đây tuyên bố độc lập?

A. Ai Cập.

Cuba.

Nam Dương.

Ấn Độ.

Đoạn 4: Kẻ thù nào không có mặt ở Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

A. Đế quốc Mỹ.

Phát xít Nhật.

Sự đô hộ của Anh.

Quốc Dân Đảng.

Đoạn 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội nào có thể đứng lên giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. nông dân

công nhân.

Giai cấp tư sản.

Chủ nhà.

câu 6: Theo quyết định của cuộc họp ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. rất tốt.

Trung Quốc.

Anh ơi.

Liên Xô.

Đoạn 7: Sự kiện đưa ra chính sách chống Liên Xô và châm ngòi cho “Chiến tranh Lạnh” ra đời

A. “Học thuyết Truman” (1947)

“Dự án Massan” (1947)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949

Chiến lược “cam kết và mở rộng”.

Đoạn 8:Mục tiêu trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đòi

A. Tự do, dân sinh, dân chủ.

Độc lập dân tộc.

Đất của người canh tác.

Độc lập và tự do.

Điều 9: Để giải quyết căn bản nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, giải pháp đầu tiên là

A. Tổ chức Ngày Đồng Tâm.

Đặt nồi cơm cho đỡ đói.

Tăng gia sản xuất.

Gửi thực phẩm và quần áo.

Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào sau đây phản đối chế độ phân biệt chủng tộc?

A. Nước Lào.

Nam Dương.

Nam Phi.

Cuba.

Câu 11: Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, nước nào sau đây đã thực hiện chiến lược “dấn thân và bành trướng”?

A. Liên Xô.

Pháp.

Nhật Bản.

Tốt.

Điều 12: Nội dung và phương pháp giáo dục của trường phổ thông các cấp mở ở Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám dựa trên

A. tinh thần dân chủ nhân dân.

Tinh thần dân tộc, dân chủ.

Hướng dẫn hiệu quả, dễ học.

Định hướng đơn giản, sắp xếp hợp lý.

Phần 13: Ba trung tâm kinh tế và tài chính lớn của thế giới được hình thành vào những năm 1970 là

A. Mỹ, Liên Xô, Nhật Bản.

Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật Bản.

Mỹ, Anh, Pháp.

Xem Thêm : Lãnh đạo là gì? Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý | ITD Vietnam

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô.

Câu 14: Nhật báo Tuổi trẻ là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào sau đây?

A. Đảng cộng sản Annan.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Hội liên hiệp nhân dân thuộc địa.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đoạn 15: 1919, ở Pháp, ái quốc

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Tổ chức Cộng sản Quốc tế.

Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Truyền đạt yêu cầu của nhân dân Annan tới Hội nghị Versailles.

Điều 16:Tỉnh giành chính quyền cuối cùng trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là

A. Nghệ An và Hà Tĩnh.

phú thọ, hà tiên.

Ha Xian và Zhou Du.

hà tiên, đồng nai thương.

Điều 17: Để đập tan kế hoạch Nava, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chủ trương mở chiến dịch

A. Tây Nguyên.

Tây Bắc.

Lào

Điện Biên Phủ.

Đoạn 18: Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là p>

A. Thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Phát xít Nhật.

Thực dân Pháp.

Thực dân Pháp và tay sai.

Phần 19:Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng công nghệ ngày nay là

A. Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

Công nghệ đi trước khoa học.

Công nghệ trở thành động lực trực tiếp của năng suất.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Đoạn 20: Năm 1949, Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì về công nghệ?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

Vệ tinh nhân tạo đã được phóng thành công.

Phóng tàu vũ trụ không người lái.

Đi đầu trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Câu 21: Chiến tranh chống Nhật Bản đã kết thúc, nhân dân Campuchia tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ gì?

A. Sơ kết thành lập chế độ mới.

Hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc.

Chống Khmer Đỏ.

Khởi xướng cải cách ruộng đất trên toàn quốc.

Câu 22: Đường lối cứu nước của Phan Châu Trịnh đầu thế kỷ 20 có nội dung gì?

A. Đẩy mạnh cải cách, đổi mới, nâng cao trình độ dân trí.

Dựa vào phương thức lật đổ ngai vàng, dựa vào chế độ phong kiến ​​lạc hậu.

Đánh tan quân xâm lược Pháp, thành lập nhà nước cộng hoà.

Làm sống lại các tập quán, hiệp hội doanh nghiệp, phát triển kinh tế.

Điều 23: Trong thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đánh thuế nặng hàng ngoại vì muốn

A. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại Trung Quốc-Nam Phi.

Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài.

Xem Thêm : Ấn đường là gì? Ý nghĩa của ấn đường trong nhân tướng học

Tạo sự cạnh tranh cho hàng hoá nhập vào Đông Dương.

Độc quyền thị trường Việt Nam và Đông Dương.

Câu 24: Bước đầu của kế hoạch hải quân, thực dân Pháp ở

A. Khu vực Miền Bắc và Miền Trung.

Trung và Nam Đông Dương.

Miền Bắc và miền Bắc Đông Dương.

Nam Trung Bộ.

Đoạn 25: Học thuyết phucuda của Nhật Bản (1977) chủ trương tăng cường quan hệ với các nước

A. Đông Nam Á

Châu Á

Tây Âu.

Mỹ Latinh.

Câu 26: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam 1885-1896?

A. Tạo khó khăn cho pháp luật trong quá trình bình định nước ta.

Nó thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí quyết thắng của nhân dân ta.

Để lại bài học đắt giá cho phong trào yêu nước sau này.

Buộc thực dân Pháp nhượng bộ phong trào đấu tranh của quần chúng.

Điều 27: Tháng 6 năm 1950, Đảng và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch biên phòng

A. Đánh tan quân thực dân Pháp ở phía bắc.

Kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.

Đập tan cuộc tổng tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Tiết 28: Phong trào đấu tranh trong văn – Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào 1930-1931 vì

A. Đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Cách mạng Tháng Tám.

Thành lập chính quyền Xô Viết.

Thành lập hiệp hội công nhân và nông dân.

Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng.

Câu 29: Học thuyết giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc có tác động nào sau đây đối với lịch sử Việt Nam những năm 1920?

A. Chấm dứt cuộc khủng hoảng cứu nước đầu thế kỷ XX.

Đặt cơ sở cho phong trào cả nước theo hướng cách mạng vô sản.

Xóa bỏ khuynh hướng cứu nước bằng con đường cách mạng tư sản.

Đánh dấu lịch sử Việt Nam chọn con đường cách mạng vô sản.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ở Việt Nam (1945-1954)?

A. Đấu tranh chính trị đóng vai trò quyết định từ đầu đến cuối cuộc chiến.

Tấn công địch mọi lúc, mọi nơi, kết hợp trước sau.

Phương châm của Phong trào kháng chiến là Thần tốc, Bất ngờ, Quyết thắng.

Trên chiến trường Kháng Nhật, ranh giới giữa địch và ta rất rõ ràng.

Câu 31: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây đã tác động đến sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỉ XX?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời.

Chủ nghĩa phát xít đã hình thành.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.

Đoạn 32:Những điểm giống nhau giữa phong trào 1930-1931 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945) là

A. Để lại những bài học về xây dựng khối liên minh công nông.

Hợp tác với các đồng minh của bạn để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Đặt mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.

Tạo điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa.

Câu 33: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), sự kiện nào sau đây đã tác động trực tiếp đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

A. Phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương.

Nhật đầu hàng Đồng minh.

Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan.

Đ 34: Khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam cuối những năm 1920 vì

A. Yêu cầu gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

Đã giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân.

Thu hút giai cấp tư sản tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phong trào công nhân và nông dân phát triển một cách có ý thức.

Câu 35: Tính chất dân chủ của Xô viết Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) được thể hiện qua hoạt động nào sau đây?

A. Thực hiện các chính sách bảo vệ quyền chính trị của nhân dân.

Tiêu diệt các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên chính quyền.

Xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân.

Việc thủ tiêu sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 36: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 đối với nhân dân Việt Nam?

A. Giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Cuộc kháng chiến mở ra một bước phát triển mới.

Tạo điều kiện để cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Mở đường giao lưu với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 37: Phong trào dân chủ ở Việt Nam 1936-1939 là phong trào cách mạng vì những nguyên nhân nào sau đây?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp chặt chẽ với đấu tranh vũ trang.

Hội cứu quốc bước đầu được thành lập ở một số nơi.

Đó là một bước thắng lợi tiến tới giải phóng dân tộc hoàn toàn.

Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật vào Đông Dương.

Câu 38: Các cuộc đấu tranh ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ 2/9/1945 đến 19/12/1946) có tác động nào sau đây đối với Cách mạng Việt Nam?

A. Âm mưu lật đổ chính quyền của các cường quốc bị ngăn chặn.

Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

Ủng hộ chiến thắng trên mặt trận quân sự.

Giúp Việt Nam thoát khỏi thế cô lập, bao vây.

Tiết 39Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xác lập và truyền bá trong những năm 1920

A. Trở thành cương lĩnh đúng đắn của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Chuẩn bị cho việc trực tiếp tổ chức ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phải vượt qua cuộc khủng hoảng sâu sắc của cách mạng Việt Nam một lần và mãi mãi.

Góp phần tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng vô sản Việt Nam.

Tiết 40: Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta trong những năm 1930-1945

A. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh đánh đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ, đưa nhiệm vụ dân chủ lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do của dân tộc là nhiệm vụ duy nhất của cách mạng Việt Nam.

Đáp án đề thi Lịch sử 12

………….

Vui lòng tải xuống tệp tài liệu để xem thêm các câu hỏi kiểm tra lịch sử

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button