Hỏi Đáp

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp – Kế toán Lê Ánh

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn nhất

Nội dung bài viết được tư vấn chuyên môn bởi thầy Lê Xuân Bách – Phó Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (pti) – Giảng viên Trung tâm Kế toán Leanh.

Hợp đồng thuê thể hiện sự thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê, đồng thời giảm thiểu những tranh chấp pháp lý không đáng có trong quá trình thuê. Vậy hợp đồng thuê nhà được viết như thế nào?

Kế toán Lê Anh sẽ chia sẻ với bạn hợp đồng thuê tối thiểu vẫn tuân thủ đầy đủ các điều kiện, thỏa thuận của hai bên, theo quy định của pháp luật hiện hành. . Hướng dẫn chi tiết từng hạng mục theo mẫu hợp đồng chính xác nhất.

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy giao đất

Mẫu hợp đồng cho thuê ngắn gọn và hợp pháp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hợp đồng thuê

Hôm nay, ngày….tháng…., tiệc gồm có:

Bên cho thuê (Bên A): (họ và tên đầy đủ)

Số lệnh

:

Cơ quan cấp: Ngày cấp:

đtt ở đâu

:

Bên thuê (Bên B): (họ và tên)

Số lệnh

:

Cơ quan cấp: Ngày cấp:

đtt ở đâu

:

Bên A và B sau đây được gọi chung là “các bên” hoặc “cả hai bên”.

Sau khi thảo luận, các bên đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê (“Thỏa thuận”) với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Nhà ở và tài sản cho thuê gắn liền với nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê, đồng thời Bên B cũng đồng ý cho thuê quyền sử dụng đất và mặt bằng gắn liền với quyền sử dụng đất của tòa nhà……….Địa chỉ……………… ………………….Dùng làm nơi ở.

Diện tích quyền sử dụng đất: ………m2;

Diện tích nhà: ……………………………m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất trên là tài sản hợp pháp của Bên A. Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về mọi tranh chấp phát sinh đối với tài sản thuê.

Xem Thêm : Ngày cá tháng Tư bắt nguồn từ nước nào? Nguồn gốc, ý nghĩa?

Điều 2: Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao tài sản thuê vào tháng……năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng vật cho thuê kể từ ngày Bên A bàn giao vật cho thuê theo quy định tại Điều 2.1 nêu trên.

Điều 3: Thời gian thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê lại đồ thuê, thời hạn thuê bắt đầu từ ngày bàn giao đồ thuê … năm;

3.2. Khi hết thời hạn thuê nêu trên, nếu bên B muốn tiếp tục sử dụng thì bên A ưu tiên cho bên B thuê tiếp.

Điều 4: Đặt cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ giao ngay cho Bên A một số tiền …………………. Đồng Việt Nam (hay nói cách khác là: …………………………………………………………. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê nhà kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4.2. Nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ báo trước cho Bên A và đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A không cần trả lại tiền đặt cọc cho Bên B.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên B thì Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho Bên B và phải tự bù đắp số tiền đặt cọc đó.

4.3. Tiền đặt cọc của bên B không dùng để trả tiền thuê nhà. Nếu Bên B vi phạm thỏa thuận và gây thiệt hại cho Bên A, Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp cho những thiệt hại phát sinh. Chi phí bồi thường thiệt hại do hai bên thoả thuận bằng văn bản.

4.4. Bên A sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên B sau khi trừ phí bồi thường thiệt hại (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt hợp đồng này.

Điều 5: Tiền thuê nhà:

5.1. Điều 1 Tiền thuê diện tích thuê nêu tại Điều 1.1 là: ……………………………… vnđ/tháng (Từ:……………………………………… … ……..)

5.2 Giá thuê không bao gồm chi phí sử dụng địa điểm thuê. Mọi chi phí sử dụng diện tích thuê bao gồm điện, nước, vệ sinh… Bên B sẽ thanh toán căn cứ vào lượng và công suất sử dụng nước thực tế của Bên B trong tháng, tính theo đơn giá của nhà ở. nước.

Điều 6: Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền thuê và tiền sử dụng diện tích thuê được tính 01 (một) tháng/lần, thanh toán vào ngày 05 hàng tháng (năm). Tiền thuê theo hợp đồng này và phí sử dụng diện tích thuê được thanh toán trực tiếp bằng tiền đồng Việt Nam.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:

7.1. Quyền của bên cho thuê:

Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền thuê và tiền sử dụng diện tích thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng

Yêu cầu Bên B sửa chữa phần hư hỏng, phần hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra.

7.2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

– Bàn giao diện tích thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng;

– Đảm bảo việc cho thuê theo hợp đồng này là đúng pháp luật;

– Bảo đảm Bên B thực hiện quyền sử dụng diện tích thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt thời gian thuê, trừ những trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của hợp đồng này.

p>

– Không được chiếm dụng trái phép tài sản của Bên B trong diện tích thuê. Trong thời gian thuê, nếu bên A vi phạm nội quy gây thiệt hại cho bên B thì bên A phải bồi thường.

– Tuân thủ các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng này hoặc/và các tài liệu đính kèm hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem Thêm : Tả một người bạn học của em | Văn mẫu tả bạn lớp 5 hay nhất

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

8.1. Quyền của bên thuê nhà:

+ Nhận bàn giao diện tích thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Được sử dụng diện tích thuê làm nơi ở và các hoạt động hợp pháp khác;

+ Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không do lỗi của Bên B gây ra trong diện tích thuê để đảm bảo an toàn;

+ Trường hợp tài sản, thiết bị do Bên B lắp đặt trong diện tích thuê bị tháo dỡ, di chuyển ra khỏi diện tích thuê khi hết hạn hợp đồng thuê hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng.

8.2. Nghĩa vụ của bên thuê:

+ sử dụng diện tích thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, bảo quản tài sản và chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng do đó gây ra;

+ Thanh toán tiền đặt cọc và tiền thuê nhà đầy đủ theo thời gian đã thỏa thuận;

+ Khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê, diện tích thuê sẽ được trả lại cho Bên A;

+ Mọi hoạt động bảo trì, cải tạo, lắp đặt thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của phòng Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A biết và chỉ được thực hiện công việc này sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong hợp đồng này, nội quy lưu trú (nếu có) và pháp luật Việt Nam

Điều 9: Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:

Nếu bên nào muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng sớm thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 (ba mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu bên nào không thực hiện nghĩa vụ thông báo thì phải bồi thường cho bên kia tiền thuê nhà trong thời gian không thông báo và các thiệt hại khác do việc chấm dứt hợp đồng trái pháp luật gây ra.

Phần 10: Điều khoản thực hiện:

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết;

– Hai bên hứa sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này trên tinh thần hợp tác và thiện chí.

– Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng phải được lập thành văn bản và có đầy đủ chữ ký của các bên. Các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng này có hiệu lực pháp lý như hợp đồng này và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

– Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị tương đương, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Bên cho thuê

(ký, ghi rõ họ tên)

Người thuê

(ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải xuống tại đây

Trên đây là mẫu hợp đồng cho thuê đầy đủ và chính xác để các bạn tham khảo.

Trong quá trình học tập và làm việc kế toán nếu có khó khăn, Kế toán Lê Anh-tổ chức các khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên nghiệp, 100% giáo viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Kinh nghiệm phong phú, hiện đang làm kế toán trưởng, giám đốc tài chính, kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp lớn, sẵn sàng phục vụ quý khách.

Hoặc bạn có thể tham gia Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại TP.HCM để được chuyên viên Kế toán trưởng kế toán hỗ trợ tốt nhất. toán lê anh.

Ngoài kế toán, trung tâm Lê Ánh còn đào tạo xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học này, vui lòng truy cập website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê ánh chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button