Hỏi Đáp

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Vẽ đường biểu diễn sự nóng chảy

Video Vẽ đường biểu diễn sự nóng chảy

Xem toàn bộ tài liệu Mức 6: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Vật lý lớp 6
 • Bài kiểm tra Vật lý lớp 6
 • Sách giáo khoa Vật lý 6
 • Giải bài tập vật lý lớp 6
 • Sách giáo viên Vật lý lớp 6
 • Sách Bài Tập Vật Lý Lớp 6
 • Giải bài tập Vật Lí 6 – Bài 24-25: Sự Nóng Chảy, Đông Lạnh giúp học sinh giải bài tập và nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, kĩ năng tư duy tổng hợp, tư duy định lượng về sự hình thành vật. Các khái niệm và định luật vật lý:

  bài 24-25.1. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy?

  A. cho đá viên vào ly nước

  Thắp nến

  Thắp ngọn đèn dầu

  Chuông đồng

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn c

  Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, hiện tượng này không xảy ra khi bạn thắp đèn dầu nên không bị nóng chảy.

  bài 24-25.2. Câu nào sau đây so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đóng băng của nước là đúng?

  A. Điểm nóng chảy trên mức đóng băng

  Điểm nóng chảy nằm dưới điểm đóng băng

  Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ đóng băng

  Điểm nóng chảy bằng điểm đóng băng

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Nước có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc giống nhau, đều ở 0oC, chỉ khác nhau về chiều chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng hoặc từ lỏng sang rắn. Nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở 0oc và nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (nước đá) ở 0oc.

  Bài 24-25.3. Tại sao người ta dùng cồn thay nước để làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Bởi vì:

  + Nước nở ra khi đun nóng một cách rất riêng. Khi nhiệt độ tăng từ 0oc lên 4oc, nước co lại chứ không giãn ra. Nước chỉ nở ra khi nhiệt độ tăng từ 4oc trở lên. Chính sự giãn nở không đều này là lý do tại sao người ta không làm nhiệt kế nước.

  + Rượu có nhiệt độ đông đặc rất thấp, nhiệt độ của khí quyển thường không xuống dưới nhiệt độ này.

  bài 24-25.4.Lấy một ít đá viên trong tủ lạnh cho vào cốc thủy tinh, theo dõi nhiệt độ của đá viên, có thể lập bảng sau:

  1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian

  2. điều gì xảy ra với nước đá từ 6 đến 10 phút

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  1. Bản vẽ

  Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 Bai 4 Trang 73 Sach Bai Tap Vat Li 6

  2. Hiện tượng xảy ra trong 6-10 phút là: nước đá tan ra, nhiệt độ không thay đổi trong quá trình này.

  Bài 24-25.5*. Cho vài viên đá vào cốc. Theo dõi nhiệt độ của nước đá bằng nhiệt kế và ghi lại nhiệt độ của nước đá cứ sau 1 phút cho đến khi nước đá tan chảy. Lập bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và vẽ biểu đồ sự thay đổi này. Nhận xét và rút ra kết luận.

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Xem Thêm : Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên

  Kết quả phụ thuộc vào điều kiện thí nghiệm nhưng có đặc điểm chung là nhiệt độ luôn bằng 0 trong giai đoạn nóng chảy.

  24-25.6 sau. Hình 24-25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nung nóng một vật rắn

  Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 Bai 6 Trang 73 Sach Bai Tap Vat Li 6 1

  1.Ở nhiệt độ nào thì chất rắn bắt đầu nóng chảy?

  2. Đây là loại chất rắn gì?

  3. Mất bao lâu để một chất rắn giảm từ 60oC xuống điểm nóng chảy của nó?

  4.Tính thời gian nóng chảy của chất rắn tính bằng phút?

  5.Thời gian đóng băng bắt đầu từ khi nào?

  6.Thời gian cấp đông kéo dài bao nhiêu phút?

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  1.Ở nhiệt độ 80oC chất rắn này bắt đầu nóng chảy.

  2. Chất rắn này là băng phiến

  3.Nung nóng chất rắn từ 60oC đến nhiệt độ nóng chảy mất 4 phút

  4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút

  5. Bắt đầu đông đặc ở phút thứ 13

  6. Thời gian cài đặt 5 phút

  Sau ngày 24-25.7*. Khoảng 98% lượng nước trên bề mặt Trái đất là chất lỏng và khoảng 2% là chất rắn: hãy giải thích tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Vì phần lớn bề mặt Trái đất nóng hơn nhiệt độ đóng băng của nước. Mặt khác, khi nhiệt độ hạ xuống dưới điểm đóng băng thì chỉ có lớp nước phía trên đóng băng, còn lớp nước phía dưới vẫn ở thể lỏng (xem SGK Vật lý 6, phần Sự nở vì nhiệt của vật chất để giải thích thêm. Chất lỏng)

  Bài 24-25.8 Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy?

  A. giọt sương trên lá

  Khăn ướt sẽ khô dưới ánh nắng mặt trời

  Đổ đầy nước vào bình, nó có thể tràn

  Đá viên lấy ra khỏi tủ lạnh một lúc sau sẽ tan thành nước

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Vì đá viên lấy ra khỏi tủ, sau một thời gian sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng nên có liên quan đến hiện tượng tan chảy.

  bài 24-25.9.Nhiệt độ trong quá trình đông đặc sắt

  A. Không ngừng tăng

  Không ngừng giảm

  Tăng trước rồi giảm sau

  Không thay đổi

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.

  bài 24-25.10. Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Khi tăng nhiệt độ lên 80oC thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại và không tăng. Trong khi nó tiếp tục nấu ăn. Làm thế nào có thể có sâu bướm?

  A. Chỉ ở trạng thái lỏng

  Chỉ có thể là rắn

  Chỉ có thể ở thể khí

  Có sẵn ở dạng rắn và lỏng

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Khi nhiệt độ tăng lên 80oC thì nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng nữa mặc dù vẫn tiếp tục nóng. Vì vậy, băng phiến đang nóng chảy, vì vậy nó có thể ở thể rắn và thể lỏng. Vậy chọn câu d.

  Bài 24-25.11 Phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Đóng băng và tan chảy là hai quá trình ngược nhau

  Chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó

  Khi nhiều chất nóng chảy hoặc đông đặc thì nhiệt độ không đổi

  Ba câu trên sai

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Các câu a, b, c đều đúng nên ta biết d. Ba câu trên đều sai, đáp án sai.

  Bài 24-25.12 Phát biểu nào sau đây về điểm nóng chảy và điểm đông đặc là đúng?

  A. Bất kỳ chất nào đóng băng ở nhiệt độ là điểm nóng chảy của chất đó

  Một chất đông đặc ở nhiệt độ nhất định phải tan chảy ở nhiệt độ khác cao hơn

  Một chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định thì phải tan chảy ở một nhiệt độ khác thấp hơn

  Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của nó

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Chọn d

  Vì tính chất của nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là: nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó.

  bài 24-25.13.Tại sao người ta lấy nhiệt độ tại đó băng tan làm chuẩn để đo nhiệt độ trên thang đo nhiệt độ?

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Vì khi áp suất không khí chuẩn là (1atm) thì nước đá nóng chảy ở nhiệt độ không đổi là 0oc

  bài 24-25.14.Tại sao chỉ dùng được nhiệt kế rượu ở các xứ lạnh (gần Bắc Cực hoặc Nam Cực) còn nhiệt kế thủy ngân không dùng được để đo nhiệt độ ngoài trời?

  Xem Thêm : Tên Nguyễn Khả Vy ý nghĩa gì, tốt hay xấu? – Hệ liên thông

  Giải pháp:

  Vì ở những quốc gia này, nhiệt độ ngoài trời có thể thấp hơn nhiệt độ đóng băng của thủy ngân. Khi nhiệt độ ngoài trời thấp, cồn chưa đông đặc vẫn có thể đo được, còn lúc này thủy ngân đã đông đặc.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button