Hỏi Đáp

Giám định tỷ lệ thương tật ở đâu? Thủ tục yêu cầu giám định?

Giám định thương tật ở đâu

Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về sức khỏe, được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, do đó, bất kỳ hành vi sai trái nào nếu hành vi đó gây thương tích hoặc thiệt hại sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất của người khác, nếu hành vi đó tỷ lệ thương tật đủ yếu tố cấu thành tội phạm Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 137, Điều 138, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người bị hại còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thương tích hoặc sức khỏe bị tổn hại.

Vậy khi thân thể của một người bị hành động của người khác xâm phạm thì làm sao biết được mức độ tổn thương mà người đó phải chịu? Việc giám định tỷ lệ thương tật được thực hiện ở đâu và theo trình tự, thủ tục như thế nào?

cach-xac-dinh-ty-le-thuong-tat

Tư vấn Pháp luật Hình sự qua Tổng đài:1900.6568

Giám định thương tật là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng kiến ​​thức chuyên môn, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật để kết luận giám định về tỷ lệ thương tật hoặc mức độ tổn thương cơ thể của một người. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cá nhân được căn cứ vào quy định của pháp luật hình sự để phán đoán hành vi của cá nhân đó có đủ cơ sở cấu thành tội phạm hay không, đồng thời cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại

1. Giám định thương tật ở đâu?

Theo Điều 12 Luật Giám định tư pháp 2012, cá nhân bị thương tật, ảnh hưởng sức khỏe có thể được điều trị tại cơ sở y tế, tuy nhiên kết luận giám định cho thấy việc xác định tỷ lệ thương tật chỉ được công nhận khi có căn cứ xác định. cơ quan nhà nước có thẩm quyền Khi được thực hiện bởi các cơ quan giám định tư pháp công sau đây:

– Lĩnh vực Khoa học Pháp y: Bộ Y tế, Viện Khoa học Pháp y Bộ Quốc phòng, Trung tâm Xét nghiệm Pháp y cấp tỉnh hoặc Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an)

– Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực

– Viện Nghiên cứu Khoa học Hình sự Bộ Công an, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh.

Vì vậy, để xác định tỷ lệ thương tật khi một cá nhân bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe do hành động của người khác, theo luật, cần phải đến một trong những tổ chức này. .

2. Thủ tục trưng cầu giám định thương tích:

Bước 1: Cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

Theo quy định tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan có thẩm quyền phải trưng cầu giám định trong các trường hợp sau:

——Khi nghi ngờ cá nhân có vấn đề về nhận thức, khả năng làm chủ hành vi, khả năng khai báo,… có thể ảnh hưởng đến kết quả điều tra vụ án.

– Đánh giá để xác định chính xác độ tuổi nếu cần

– Nguyên nhân cái chết

– Thương tật, suy giảm sức khỏe hoặc khả năng lao động

– Cần xác định đó là ma túy hay chất độc, chất cháy nổ, chất phóng xạ và các chất khác để nhận biết vũ khí quân dụng, tiền giả, vàng bạc, đá quý…

– Mức độ ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, tình huống thương tích cá nhân hoặc tổn hại sức khỏe là một trong những tình huống cần được đánh giá. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải ra quyết định trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 205 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố tụng quy định tại Điều 34 Luật tố tụng hình sự 2015 bao gồm: cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát, tòa án.

Lưu ý:

– Như đã nêu ở trên, việc giám định thương tích của người có hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe là trường hợp bắt buộc nên nếu cơ quan tiến hành tố tụng không ra quyết định trưng cầu giám định thì người có quyền bị xâm phạm thân thể, sức khoẻ hoặc người đại diện của mình có quyền trưng cầu giám định của các cơ quan đó.

– Nếu sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan tố tụng mà cơ quan đó ra thông báo từ chối thì người bị thương, người gây tổn hại cho sức khỏe, người đại diện của họ có quyền yêu cầu tự đánh giá để Xác định tỷ lệ thương tích cho chính họ hoặc những người mà họ đại diện.

Cá nhân hoặc người đại diện của họ có nhu cầu xác định tỷ lệ thương tật khi gửi yêu cầu giám định có quyền yêu cầu cơ quan giám định trả kết quả giám định đúng thời hạn theo nội dung yêu cầu. Nếu kết quả đánh giá chưa rõ ràng thì có quyền yêu cầu tổ chức giải trình về kết quả đó. (theo mục 22 của Đạo luật Giám định Tư pháp 2012).

Xem Thêm : Phí duy trì thẻ ATM BIDV? Cập nhật phí thường niên 2022 – VSE Việt Nam

– Người gây thương tích, tổn hại sức khỏe hoặc người đại diện của họ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giám định lại nếu xét thấy kết luận giám định thương tích có chỗ chưa rõ ràng, không đầy đủ hoặc không chính xác một cách hợp lý (theo Mục 29 của Đạo luật Giám định Tư pháp năm 2012)

Bước 2: Cơ quan, tổ chức được ủy quyền thẩm định tiếp nhận và thực hiện thẩm định khi có yêu cầu.

– Cơ quan quyết định trưng cầu giám định, cá nhân trưng cầu giám định gửi quyết định, trưng cầu giám định cho tổ chức thực hiện giám định.

Giao, nhận hồ sơ, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đánh giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

– Giám định người gây thương tích, tổn hại sức khỏe tại cơ quan giám định hoặc nơi tiến hành điều tra vụ án.

– Sau khi giám định thương tích, cơ quan giám định phải có kết luận giám định trong đó nêu rõ kết luận về vết thương và mức độ tổn hại sức khỏe.

Lưu ý:

– Tổ chức trưng cầu giám định có trách nhiệm giám định thương tật trong thời hạn 09 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hoặc quyết định trưng cầu giám định (Điều 208 khoản 1 Bộ luật tố tụng hình sự 2015). Thời hạn này cũng được áp dụng đối với yêu cầu hoặc đề nghị giám định lại thương tật.

– Quá thời hạn mà cơ quan giám định không thể tiến hành giám định thương tật theo quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định thì phải thông báo ngay cho cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định. Quyết định bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Gửi kết quả thẩm định cho cơ quan trưng cầu hoặc người yêu cầu thẩm định

– Kết luận giám định của tổ chức được yêu cầu phải được gửi trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày ra kết luận cho cơ quan ra quyết định thầu hoặc cá nhân yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật. (Theo Điều 213(2) Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

3. Chi phí giám định thương tật là bao nhiêu?

Theo mục 36 Luật Giám định tư pháp 2012, cơ quan trưng cầu giám định hoặc người yêu cầu giám định thương tật phải có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định cho tổ chức thực hiện giám định thương tật. pháp luật.

4. Cách xác định tỷ lệ thiệt hại:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi bị đánh đến gãy cổ tay, gãy xương bàn tay, trên mặt và ngực có nhiều vết thâm tím, phải nằm viện điều trị 8 ngày. Vậy xin cho biết bị thương bao nhiêu phần trăm. Cảm ơn!

Cố vấn:

Tỷ lệ thương tật là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ nguy hiểm của tội phạm.Tội cố ý hoặc vô ý gây thương tích, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị khởi tố theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015 Pháp luật.

Theo phương pháp xác định tỷ lệ thương tật cá nhân quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2014/tt-byt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ liệt kê các thương tích của mình, cụ thể là: gãy cổ tay, gãy tay và bầm tím phần mềm. Bằng chứng này không đủ để tính toán chính xác mức độ thương tật của bạn.

Theo Bảng tỷ lệ thương tật của cá nhân ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-byt-blĐtbxh

– Gãy, gãy xương hoặc trật khớp cổ tay cũ:

+) Di chứng ảnh hưởng đến vận động cổ tay: 5% – 9%

+) gây tê cứng cổ tay: áp dụng theo mục 3.2

+) Cổ tay ở vị trí chức năng (0°): 21% – 25%

+) Cổ tay ở tư thế gập tối đa hoặc nằm ngửa: 31% – 35%

+) Cổ tay ở các tư thế khác (tư thế không hoạt động hoặc gập, nằm ngửa tối đa): 26% – 30%

– Gãy xương tay

Xem Thêm : Bánh gai đặc sản ở đâu? Làm từ bột gì, ăn có béo không, để được

+) Gãy một hoặc hai xương ở bàn tay, nếu bàn tay không biến dạng, không hạn chế chức năng của bàn tay-ngón tay: 6% – 10%

+) Gãy cả hai xương bàn tay, gãy xương nặng, biến dạng bàn tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của bàn tay và các ngón tay: 16% – 20%

+) Mất nhiều xương bàn tay, bàn tay biến dạng, chức năng hạn chế nhiều: 21% – 25%

Sau khi đối chiếu thương tật và hậu quả của thương tật, bạn có thể tự tính tỷ lệ thương tật cho mình bằng cách áp dụng công thức tại Điều 4 Thông tư 20/2014/tt-byt. .Hoặc để xác định chính xác nhất bạn có thể yêu cầu giám định thương tật.

5.Cách tính tỷ lệ thương tật?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi là m, tôi muốn hỏi luật sư cách tính tỷ lệ thương tật, cụ thể là khi bị dao đâm thủng bụng nhưng nội tạng không bị tổn thương thì phương pháp phẫu thuật là mổ bụng, và tỷ lệ thương tích là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Cố vấn:

Căn cứ vào nguyên tắc xác định tỷ lệ thương tật của mỗi người quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-byt-bl Đtbxh. Theo phương pháp xác định tỷ lệ thương tật của mỗi người quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-byt-bl Đtbxh.

Theo mô tả của bạn, bạn bị dao đâm xuyên qua da bụng nhưng không có tổn thương nội tạng, phương pháp mổ bụng là thăm dò. Tỷ lệ thương tật là bao nhiêu thì phải có kết luận giám định của cơ sở y tế có đủ điều kiện.

Bạn có thể tham khảo bảng đính kèm ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-byt-blĐtbxh để xác định tỷ lệ thương tật của mình.

6.Tỷ lệ thương tật ở đâu?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi muốn hỏi trong gia đình tôi có người bị người khác cố ý gây thương tích, nhưng tôi muốn đợi sau khi giám định tổng quát xem tỷ lệ giám định sức khỏe như thế nào rồi mới khởi kiện dân sự hay khởi tố. tội phạm. Vậy trong thời gian này có được chuyển viện ra ngoài hay chuyển viện để giám định tỷ lệ thương tật?

Cố vấn:

Khoản 1 Điều 2 “Luật chứng thực tư pháp” năm 2012 quy định: chứng thực tư pháp là việc người chứng thực tư pháp sử dụng kiến ​​thức, phương tiện, phương pháp khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ để đưa ra kết luận về việc nhận dạng mình. Theo quy định của Luật Giám định tư pháp, theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, đương sự hoặc theo yêu cầu của người được yêu cầu giám định, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, kết luận vụ án dân sự, hành chính.

Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về những trường hợp cần giám định, bao gồm:

– Trạng thái tinh thần của bị cáo khi nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo; trạng thái tinh thần của người làm chứng hoặc khả năng nhận thức và khả năng trình bày đúng sự thật của vụ án của bị hại;

– Tuổi của bị can, bị cáo, người bị hại, nếu có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu;

– Nguyên nhân tử vong;

– Tính chất thương tật, mức độ suy giảm sức khỏe hoặc khả năng lao động;

– Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;

– Mức độ ô nhiễm môi trường.

Do đó, người thân trong gia đình bạn đã bị người khác cố ý xâm hại và thuộc trường hợp phải giám định để xác định mức độ thiệt hại.

Điều 2, Khoản 2 và Khoản 3 Luật Giám định tư pháp 2012 quy định về trưng cầu giám định như sau:

“2. Luật sư chuyên nghiệp bao gồm cơ quan điều hành chương trình và người điều hành chương trình.

3. Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi gửi văn bản yêu cầu giám định không chấp nhận đến cơ quan, người giải quyết thủ tục. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ án dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, đương sự trong vụ án hình sự, người có nghĩa vụ, người có quyền yêu cầu giám định. người đại diện theo pháp luật của mình, trừ trường hợp việc trưng cầu giám định có liên quan đến việc xác định bị cáo hoặc trách nhiệm hình sự của bị cáo. “

Vì vậy, trước hết người nhà bạn nên yêu cầu cơ quan điều tra đã thụ lý vụ án với tư cách là thành viên gia đình bạn (người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp) giám định tỷ lệ thương tật. Nếu không được chấp nhận, thân nhân có quyền tự mình nộp đơn xin nhận dạng tại cơ quan nhận dạng tư pháp ngoài công lập.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button