Hỏi Đáp

Giáo dục là gì? Giáo dục hướng tới những mục tiêu gì? – Hieuluat

Giáo dục là gì

Giáo dục là gì? Giáo dục đóng vai trò gì ở mỗi quốc gia? Trình độ giáo dục chính quy ở nước ta hiện nay như thế nào? … Tất nhiên, đây ít nhất là những câu hỏi mà ai cũng thắc mắc và đặt ra khi quan tâm đến nền giáo dục nước nhà. Trong phạm vi bài viết này, hieuluat cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản nhất về giáo dục và một số vấn đề then chốt, quan trọng liên quan đến giáo dục hiện nay.

Giáo dục là gì?

Giáo dục hiện chưa được định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật. Giáo dục thường được hiểu là sự truyền đạt kiến ​​thức và kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Giáo dục là một hình thức học tập cá nhân về kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng.

Trong khuôn khổ các chương trình đào tạo chính quy, giáo dục là việc người học và người dạy hoàn thành bài giảng, khóa học, môn học. Giáo dục còn là hướng dẫn, định hướng để phát triển tư duy của người học.

Giáo dục là tổng hòa của nhiều yếu tố như gia đình, xã hội, chế độ chính sách, v.v…. Một nền giáo dục tốt sẽ tạo ra những công dân tốt cho xã hội, một nền giáo dục tồi sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Vì vậy, giáo dục là cốt lõi của việc làm nên con người cho xã hội đó.

Nói chung, giáo dục là hoạt động truyền lại những tinh hoa và tri thức của thế hệ trước cho thế hệ sau. Giáo dục có thể là hướng dẫn cho mọi người, hoặc có thể là tự học của từng cá nhân.

Kết luận: Giáo dục là hệ thống các phương pháp và nội dung nhằm truyền thụ kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm thông qua các giai đoạn và hình thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo.

Hệ thống giáo dục quốc dân có mấy cấp?

“Luật Giáo dục” 2019 và các văn bản liên quan là văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa to lớn đối với việc hình thành, ươm mầm, vun đắp và thực hiện công tác giáo dục thế hệ sau ở nước ta. Theo đó, Điều 6 “Luật Giáo dục” 2019 quy định hệ thống giáo dục quốc dân (tức là các cấp học của hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên hiện hành của nước ta) gồm 4 hệ thống sau:

Một là giáo dục mầm non: Cấp độ này bao gồm giáo dục mẫu giáo và giáo dục mầm non.

Xem Thêm : Bán chài cá, chài cước, chài dù đầy đủ kích thước, giao hàng toàn

2. Giáo dục phổ thông: Đây là cấp học rất quan trọng có thể định hướng tư duy và thế giới quan của một người. Giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục phổ thông;

Thứ ba là Giáo dục hướng nghiệp: Đây là giai đoạn, quá trình giáo dục của cá nhân trưởng thành. Giai đoạn này bao gồm các chương trình đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

Thứ tư, Giáo dục đại học: bao gồm đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Do đó theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm 4 cấp đào tạo mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Bốn cấp độ đào tạo này tương ứng với các lứa tuổi khác nhau và không phải người dân nào cũng có thể tiếp nhận đủ bốn cấp độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Vai trò của giáo dục là gì?

Giáo dục là cốt lõi và nền tảng của cuộc sống. Vì vậy, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể liệt kê vai trò của giáo dục như sau:

——giúp mọi người có được kiến ​​thức, hiểu biết và tư duy;

– Giúp con người độc lập, tự chủ, phân biệt đúng sai, tham gia xã hội một cách tự chủ;

– Góp phần cải thiện và tăng trưởng nền kinh tế quốc dân, nâng cao lợi nhuận và giá trị bản thân;

– Thực hiện công bằng, bình đẳng xã hội;

– Mang đến cho mọi người cơ hội lựa chọn cuộc sống ổn định hơn và hạnh phúc hơn;

Xem Thêm : Phú Quốc ở đâu? Giới thiệu về lịch sử đảo Phú Quốc – PhuQuocTrip

– Nâng cao trình độ văn hóa, xã hội;

Có thể thấy đây là những tác dụng to lớn của giáo dục đối với cá nhân, con người và xã hội.

Mục tiêu của giáo dục là gì?

“Luật Giáo dục” 2019 quy định rõ mục tiêu giáo dục của nước ta, đó là:

Điều 2. Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu của giáo dục là phát triển con người Việt Nam toàn diện có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và nhận thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với độc lập dân tộc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao trí tuệ con người, phát triển nguồn nhân lực, ươm mầm nhân tài, đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mục tiêu của giáo dục nước ta là phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, đó là:

– Về năng lực nội tại: Người Việt Nam có phẩm chất, năng lực, ý thức công dân, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với độc lập dân tộc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa;

– Phát huy khả năng sáng tạo và tiềm năng của mỗi cá nhân;

– Thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến tới hội nhập quốc tế;

p>

Đây là mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng của giáo dục, chỉ khi con người phát triển thì đất nước mới phát triển bền vững.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button